Stort fokus på handel och jordbruk

Den första januari i år tog Frankrike över ordförandeskapet i Europarådet. Landet har meddelat att de kommer prioritera både grönare handel och CAP.

CDen 9 december 2021 höll Frankrikes president Emmanuel Macron ett tal där han tog upp det franska ordförandeskapets prioriteringar. Foto: Mostphotos

Efter att Frankrike, vid årsskiftet, tog över ordförandeskapet i rådet står det klart att de kommer prioritera frågor som är kopplade till EU:s handelspolitik och att de vill införa så kallade spegelklausuler för att säkerställa en rättvisare och grönare handel. De vill även höja standarden för livsmedelsproduktionen inom EU. Det skriver Brysselnytt.

Likvärdigt sätt

Om spegelklausulerna införs skulle det innebära att Frankrike vill införa klausuler i varje nytt handelsavtal med EU. Dessa klausuler ska se till att länder som EU ingår avtal med måste producera varorna på ett likvärdigt sätt som EU. Exempelvis när det kommer till jordbruksområdet.

Andra prioriteringar som Frankrike kommer att göra är att fortsätta diskussionen kring de CAP-strategiska planerna och kring EU-kommissionens meddelande om hållbara kolcykler. Bland annat kommer det informella jordbruksministermötet i Strasbourg i februari ha koljordbruk som tema.

Höll ett tal

Den 9 december, inför övertagandet av ordförandeskapet höll frakrikes president Emmanuel Macron ett tal om hur han vill att EU ska utvecklas framöver: 

– För att sammanfatta målet med vårt ordförandeskap den 1 januari–30 juni 2022 skulle jag säga att vi måste utveckla vår Europeiska union från att handla om samarbete innanför våra gränser till att också vara en stark makt i världen, helt suverän och med möjlighet att självständigt utforma sin politik och framtid, sade han enligt Europarådet. 

Frankrikes prioriteringar

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under 6-månadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet. Tre länder delar på ordförandeskapet och denna period är det förutom Frankrike även Tjeckien och Sverige som sitter på posten. 

Den 9 december 2021 höll Frankrikes president Emmanuel Macron ett tal där han tog upp det franska ordförandeskapets prioriteringar som kan sammanfattas i tre huvudsakliga områden:

  • En agenda för europeisk suveränitet för att Europa ska behålla sin nuvarande ställning i världen och kunna försvara våra värderingar och intressen
  • En ny europeisk tillväxtmodell
  • Ett mänskligare Europa

Källa: Europeiska rådet

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 18 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera