Så ska hushållen kompenseras för det höga elpriset

Till följd av de höga elpriserna presenterade regeringen den 12 januari ett förslag på kompensation för hushåll som har höga elräkningar. I dag presenterade man hur ersättningsmodellen kan komma att utformas.

Finansminister Mikael Damberg presenterade tillsammans med energiminister Khashayar Farmanbar regeringens förslag på ersättningsmodell för de höga elpriserna. Foto: Kristian Pohl

Totalt avsätter regeringen närmare sju miljarder kronor, som enligt regeringen kommer nå cirka två miljoner hushåll i hela Sverige. Ersättningsmodellen börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad, och går sedan upp till en förbrukning på 2 000 kWh per månad, vilket är taket för ersättningen.

− Det här är ett viktigt stöd som når omkring två miljoner hushåll, det vill säga fler än var tredje hushåll i Sverige. Nu lägger vi ett fullt genomförbart och mer träffsäkert förslag på riksdagens bord, säger finansminister Mikael Damberg, i ett pressmeddelande.

Två prioriteringar 

Kompensationen avser december, januari och februari. För ett hushåll som har en förbrukningsnivå på 700 kWh per månad, kommer ersättningen landa på 300 kronor. Ett hushåll som förbrukar 2 000 kWh per månad kommer få 2 000 kronor per månad, alltså totalt 6 000 kronor.

− Regeringen har haft två tydliga prioriteringar i det här arbetet. Det ena är att stödet ska kunna betalas till dem som har fått höga elräkningar, så snabbt och så smidigt som möjligt. Det andra är att ta fram ett förslag som ger en rejäl kompensation just till dem som drabbats av elprishöjningen och det är framförallt personer som bor i hus och som använder el för att värma huset. Nu går vi fram med ett sådant förslag, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Delas ut automatiskt

Det är Kammarkollegiet som kommer utses till den myndighet som förvaltar medlen, och som kommer ha ansvar för kontakten med elnätsbolaget. Enligt regeringen är det elnätsbolagen själva som sedan bestämmer hur pengarna förmedlas till hushållen.

Nästa steg är att regeringen planerar att lämna förslag om ett anslag för detta ändamål i en extra ändringsbudget tidigt i februari. Riksdagen beräknas kunna fatta beslut om ändringsbudgeten i slutet av februari, och därefter kommer pengarna finnas tillgängliga för elnätsbolagen att söka. Enligt regeringen kan de första betalningarna till kund komma så snart elnätsbolagen kan administrera stödet. Utbetalningen kommer att ske automatiskt, och som kund kommer man inte behöva ansöka om kompensationen.

Ersättning enligt modellen:

Förbrukning (kWh) Stöd totalt dec-feb (kr)
700 – 899

300

900 – 999 600
1000 – 1099 900
1100 – 1199 1200
1200 – 1299 1500
1300 – 1399 2100
1400 – 1499 2700
1500 – 1599 3300
1600 – 1699 3900
1700 – 1799 4500
1800 – 1899 5100
1900 – 1999 5700
Över 2000 6000

Källa: Regeringen

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 20 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera