Prisuppgång på åkermark

Genomsnittspriset på åkermark steg under 2023. Det var mark i region 2 och 3 som stod för störst del av uppgången. I region 1 och 5 var utvecklingen negativ.

Foto: Mostphoto

När Ludvig & Co Fastighetsförmedling sammanställer sina försäljningar av åkermark på

öppna marknaden 2023, visar det sig att det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med 13,8 procent. 

Åkermark kr/ha 2023 2022 Skillnad
Region 1 399 000 421 000 - 5 %
Region 2 276 000 229 000 + 20 %
Region 3 200 000 157 000 + 27 %
Region 4 104 000 96 000 + 8 %
Region 5, exkl Norrland 78 000 83 000 - 6 %
Region 5, Norrland 29 000 29 000 +- 0%
       
Riket, genomsnit 181 000 159 000 + 13 %
       

Färre affärer

Betydligt färre försäljningar av åkermark har sålts på öppna marknaden under 2023 jämfört med tidigare år.

- För den åkermark som sålts ser vi en ökning av prisbilden när vi tittar på riksgenomsnittet för hela Sverige samt inom flera delområden. Stora prisfluktuationer förekommer dock och i vissa delar av landet har genomsnittspriset på åkermark även gått ner, säger Markus Helin,Fastighetsmäklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Få försäljningar på Östgötaslätten

På Östgötaslätten har prisbilden varit stabil under 2023 men försäljningarna har varit färre än tidigare år. Flertalet av dem som köpt åkermark är stora lantbrukare med kombinerad verksamhet, som exempelvis växtodling och djurproduktion eller entreprenad.

- Att det varit färre försäljningar av åkermark på Östgötaslätten under 2023 har med det rådande marknadsläget att göra. Den åkermark som sålts har inte påverkats av någon större prisnedgång, mer än av en mindre sättning, säger Lars Ektander Fastighetsmäklare på Östgötaslätten.

Prisuppgång på Västgötaslätten

I Skaraborg med omnejd finns mycket fin och bördig åkermark samtidigt som det finns åkermark av mindre bra kvalitet. Prisskillnaden kan därför bli mycket stor i området.

- Marknaden kring västgötaslätten har varit stark. De försäljningar vi haft med bördig åkermark med bra arrondering har sålts för höga priser även under 2023, säger Helene Gustafsson.

Varierad prisbild i Skåne

Under 2023 har efterfrågan på åkermark fortsatt varit stor i hela Skåne och prisbilden överlag stabil. 

- De som behöver låna pengar för tillköp av åkermark upplever nu högre krav från banken gällande egen insats. Detta i kombination med att fler företag efter 2023 har större problem med sin likviditet kan få åkermark att fluktuera i pris än mer i det kortare perspektivet, säger Johan Herrlin, fastighetsmäklare.

Om Statistiken

Åkermarksprisstatistiken grundas på de försäljningar av åkermark som Ludvig & Co:s fastighetsmäklare förmedlade under 2023 och omfattar endast överlåtelser som varit utbjudna på öppna marknaden. Lagfarna överlåtelser och överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av åkermark överförs till en annan) ingår. 90 procent av affärerna i statistiken är tillköp av mark till ett befintlgit lantbruk.

Statistiken redovisas utifrån fem olika bördighetsklasser där bördighetsklass 1 (region 1) har den mest bördiga åkermarken och 5 den minst bördiga åkermarken.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste