Fortsatt minskning för antalet jordbruksföretag

Under de senaste fyra åren har antalet jordbruksföretag minskat med 4 100 stycken, och under 2020 fanns 58 800 företag i Sverige. Det visar Jordbruksverkets senaste strukturundersökning.

Jordbruksverkets strukturundersökning från 2016 visar att antalet kvinnliga jordbruksföretagare och företagare under 35 år har ökat något, trots att det totala antalet jordbruksföretag har minskat. Foto: Björn Schubert

Det var företag som har mellan 2 och 100 hektar åkermark som minskade, medan företag med mindre än 2 eller mer än 100 hektar ökade i antal. Under 2020 fanns 60 procent av åkerarealen hos företag med mer än 100 hektar åkermark.

Under samma period minskade även antalet enskilda företag som drivs av män med drygt 4 200. Antalet som drivs av kvinnor ökade något, och landade på 9 700 företag år 2020. Andelen kvinnliga jordbruksföretagare uppgick till 18 procent, vilket är en procentenhet mer än 2016.

Strukturundersökningen visade även att var tredje jordbruksföretagare som drev enskild firma förra året var 65 år eller äldre. Vilket enligt Jordbruksverket är en ökning jämfört med 2016. Lite drygt en fjärdedel av jordbruksföretagarna var under 50 år, och bland kvinnorna var de yngre jordbruksföretagarna något fler än bland männen. Sedan den senaste strukturundersökningen hade även antalet jordbruksföretagare under 35 år ökat med en procent, och stod nu för totalt sex procent av företagarna.

Strukturundersökningen genomfördes under 2020, och under första halvan av 2021 kommer resultaten publiceras löpande. Strukturundersökningen genomförs var tredje eller fjärde år, inte bara i Sverige utan var tionde år även i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor. 

Källa: Jordbruksverket

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste