Förslag om ny lag för genredigering

EU-kommissionen presenterade i slutet av april en studie om nya genomiska metoder, och huruvida de ska ingå i nuvarande GMO-lagstiftning. En av slutsatserna är att ny lagstiftning behövs för dessa tekniker.

En av slutsatserna från en rapport från EU-kommissionen visar att det finns ett behov av en ny lagstiftning, som gör att växter som odlas med genredigeringstekniker utvecklade efter 2001 regleras annorlunda än klassiskt genmodifierade grödor (GMO:s). Foto: Mostphotos

Det är på begäran av EU:s jordbruksministrar som EU-kommissionen har genomfört studien. Syftet var att ge klarhet i hur och om genredigeringstekniker, som exempelvis gensaxen CRISPR /Cas9, rättsligen ska hanteras inom ramarna för det direktiv som definierar vad en GMO är. I direktivet listas de olika tekniker som resulterar i en GMO, men direktivet tar inte upp någon av de modernare tekniker som utvecklats efter att direktivet trädde i kraft 2001. Det rapporterar LRF Brysselnytt.

Enligt EU-kommissionen visar studien att den nuvarande GMO-lagstiftning inte är ändamålsenlig för dessa nya innovativa metoder, och att ny lagstiftning behövs på området. EU-kommissionen kommer därmed att inleda ett samråd för att diskutera utformningen av ny lagstiftning.

– Studien visar att nya genomiska metoder kan främja hållbarheten i jordbruksproduktionen, vilket är i linje med målen i vår strategi Från jord till bord. Säkerhet för både konsumenter och miljö är den vägledande principen och nu måste vi inleda en öppen dialog med allmänheten, medlemsländerna och Europaparlamentet för att tillsammans besluta hur denna bioteknik ska användas i EU, säger Stella Kyriakides, kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, i ett pressmeddelande.

Nya genomiska metoder

I studien definieras nya genomiska metoder som metoder som kan ändra det genetiska materialet i en organism och som har kommit fram eller utvecklats sedan 2001 då den nuvarande lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer (GMO) antogs.

Källa: EU-kommissionen

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste