Nya rekommendationer för sinläggning kan ge friskare juver

Under sinläggning ökar risken att bakterier tar sig in i juvret och orsakar infektioner, som sedan kan leda till synlig mastit (juverinflammation) eller höga celltal. Goda rutiner är viktiga för att minska riskerna, och i ett nytt projekt har nya uppdaterade rekommendationer tagits fram.

 

Statens veterinärmedicinska anstalt, Växa Sverige och Distriktsveterinärerna har tagit fram uppdaterade rekommendationer för sinläggning och sinperioden, sintidsbehandling med antibiotika samt behandling med interna spenförslutare. Foto: Carolina Wahlberg


Det är Statens Veterinär­medicinska anstalt, SVA, som tillsammans med Växa Sverige och Distrikts­veterinärerna har drivit projektet. 

– Vi ville ta reda på mer om vilka rutiner och vilken rådgivning som faktiskt används gällande sinläggning av kor, sintidsbehandling med antibiotika eller andra behandlingar i samband med sinläggning, berättar Karin Persson Waller, statsveterinär och docent på SVA, om bakgrunden till projektet. 

Projektet finansierades av Jordbruksverket via samarbetsprogrammet SvarmPat, som drivs av SVA och Gård & Djurhälsan och har som syfte att motverka utveckling och spridning av antibiotikaresistens hos sjukdomsframkallande bakterier hos lantbrukets djur.

– Tanken är även att förebygga juverinfektioner och mastit hos mjölkkor, vilket också minskar antibiotikaanvändningen.
 

– Man har sett att sinläggningsperioden är en viktig risk­period. Sköter man inte rutinerna på rätt sätt så finns det risk att bakterier tar sig in i juvret och orsakar infektioner. De kanske inte blossar upp till synliga mastiter på en gång, men bakterierna kan ligga där och pyra. I samband med kalvning, som ofta är en stressituation för kon, kan de blossa upp och utvecklas till synliga mastiter eller ge höga celltal i mjölken, säger Karin Persson Waller, stats­veterinär och docent på SVA. Foto: Göran Ekeberg, Add Light

Enkätstudie

För att få svar på vilka rutiner och vilken rådgivning som ges skickades en enkät ut till mjölkproducenter, produktionsrådgivare och veterinärer. Enkäterna anpassades till målgruppen, men man försökte i så stor mån som möjligt ha liknande frågor för att kunna jämföra svaren. 

– Det var mycket som stämde överens mellan grupperna, och svaren visade att man gör eller ger råd enligt de rekommendationer som finns. Men för ett antal faktorer såg vi att en inte allt för oansenlig andel av mjölkproducenterna, rådgivarna eller veterinärerna inte följde de rekommendationer som finns.

Under projektets gång har man även gjort litteraturstudier, för att se vad man ger för rekommendationer på andra håll. Man har även skickat ut rekommendationerna till andra experter inom området som fått ge sina synpunkter. 

– Vi har försökt vara lite självkritiska, se om befintliga rekommendationer var bra eller om de behövde vara tydligare. Då kom vi fram till att rekommendationerna behövde förtydligas, att det inte var tillräcklig detaljnivå, och att vi ville samla dem på ett tydligare sätt. Vi såg också att det fanns behov av att försöka få ut mer information om det här området.

Tre rekommendationer 

Projektet mynnade därmed ut i tre nya rekommendationer, där den första handlar om rutiner kring sinläggning och under sinperioden.

– Vi går stegvis igenom de olika delarna från sinläggning till kalvning, och avslutar med hur man kan följa upp åtgärderna. Till exempel finns tabeller för hur ofta och hur många gånger man ska mjölka vid sinläggning, beroende på hur mycket korna mjölkar. 

Nästa rekommendation handlar om sintidsbehandling med antibiotika, något som enligt Karin både är behandlande och förebyggande. 

– Det är viktigt att man väljer rätt kor och vet att bakterierna i juvret är känsliga för antibiotikan. Eftersom antibiotikan ska sprutas in i spenen så är det också viktigt att man har bra hygienrutiner, så man inte för in andra bakterier eller att man orsakar skada i spenkanalen, säger hon och tillägger: 

– Desto färre kor man har som har juverinfektion när de ska börja mjölka efter kalvning, desto lägre är risken att infektioner sprids i besättningen.

Sista rekommendationen handlar om användning av interna spenförslutare vid sinläggning.

– Det är ett material som man sprutar in i spenen, som ska försluta spenkanal och spene och ligga som ett hinder för bakterierna att ta sig in. Det används inte så ofta i Sverige, utan kanske gör mer nytta utomlands där man har mer problem med andra typer av bakterier som orsakar mastit, som exempelvis koliforma bakterier.  

Anpassa efter besättning

Karin avslutar med att trycka på att det är just rekommendationer, och att man alltid ska utgå från vad som fungerar bäst i varje unik besättning.

– Har man inga problem i sin besättning så behöver man inte ändra sina rutiner, även om man gör annorlunda än rekommendationerna. Men om man har problem så kan det vara bra att rekommendationerna finns samlade, så kan man tillsammans gå in där och titta om det är något man kan ändra på. Vår förhoppning är att man ska använda  rekommendationerna på det viset.

Rekommendationerna och slutrapporten från projektet finns tillgängliga på juverportalen.se

 

Definitioner i projektet

Sinläggningen är den period, 2–6 dagar, i slutet av laktationen då man med hjälp av fodertilldelning, mjölkningsintervall och andra skötselrutiner förbereder kon innan mjölkningen helt upphör.

Sinperioden/sintiden är tiden mellan sista mjölkningen i en laktation och kalvning.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Certifiera inte bort din kreativitet!

Krönika: Just nu är det växtväder. Så väl ute som i växthus. Det kan aldrig vara en dålig sak. När jag går runt och plockar min gurka eller packar tomater i 250 gram askar, så har jag funderat lite. Mina tankar har kretsat kring certifiering. Tredjepartscertifiering, ISO, KRAV, ArlaGården, Sigill, FSC... Kärt barn har många namn. Allt ska certifieras numera. Jag förstår grundtanken och kan sympatisera med den. I princip: Tala om vad du gör, fäst det på ett papper, utbilda alla berörda att göra så i fortsättningen, kontrollera sedan att allt har blivit gjort så som sagt. Certifiering i ett nötskal. Kunden får en tjänst eller vara som är standardiserad efter satta regler och ska vara lika inom hela det certifierade området.

 

Kommentera

Du ska va president...eller i alla fall kung!

Krönika: Livet är fullt av deadlines. Vid den här tiden på året kan det vara på grund av att semestern närmar sig med stormsteg. Oavsett om du är företagare eller anställd, om det är en lång eller kort period av frånvaro, så brukar det alltid vara många uppgifter som måste vara på plats för att du ska kunna koppla av. Ibland lyckas man bra, ibland mindre bra. Planering är ett nyckelord i sammanhanget.

 

Kommentera