”Vi måste alla hjälpas åt”

Diflufenikan är en viktig hörnsten för många i ogräsbekämpningen, men är samtidigt listat som särskilt förorenande ämne i vattenmyndighetens föreskrifter. På Borgeby Fältdagar berättade Jordbruksverket mer om det omtalade ämnet. 

 

Det är ett komplext system hur diflufenikan transporteras genom jorden men man kan se en koppling mellan användning, dos och förekomst i vattnet.
– Det är inget bekymmer på lätta och kompakta jordar. Då går DFF inte alls genom profilen. Utan de är i de här områdena med styva jordar som får en sprickbildning. Det är där ni ska vara vaksamma, sa Frans till åhörarna på Borgeby. 
Foto: Isabella Odmark 


Diflufenikan, DFF, är den verksamma substansen i flertalet ogrässtrategier och återfinns i produktnamn såsom Legacy, Sempra och Difanil. Då ämnet är väldigt persistent och förorenande har det de senaste åren arbetats aktivt med att få ner de höga halterna i vattendrag genom en informationskampanj i Skåne av Säkert Växtskydd. 

– Det skulle vara ett väldigt avbräck om det försvann för det är svårt att få produkter registrerade för höstanvändning och framförallt för de ogräsen som DFF tar, säger Frans Johnson, växtskyddscentralen Kalmar, som berättar om de inventeringar i vattendrag de gjort under kampanjens år, 2018 till 2021: 

– Vi är inte nere i de nivåerna som vi behöver vara, det vill säga ett mikrogram per liter vatten. Så vi måste alla hjälpas åt att jobba mer med den här produkten, om den ska finnas kvar. 

Kristofer Vamling, växtskyddscentralen Alnarp och Frans Johnson, växtskyddscentralen Kalmar, föreläste på årets fältdagar på Borgeby om Diflufenikan med budskapet att fler åtgärder krävs och alla måste göra mer för att nå acceptabla halter i ytvatten. 


Trots att många åtgärder har gjorts av lantbruket såsom att hålla skyddsavstånd och anlagt skyddszoner så ser de ingen skillnad i halterna i de ytvatten som testas. 

– Men det vi inte gjort är att ändra användnings­intensiteten. De här punkt­åtgärderna är bra men det räcker inte för att komma ner i halter. Utan det krävs en minskad användning, anpassad dos efter jordart och så pass det är möjligt, att flytta användningen från höst till vår, säger Frans.

Den högsta förekomsten ses på Söderslätt, där en stor andel av arealen är höstsäd och användningen av DFF är hög. 

– Tittar vi på Hallands-området, Västergötland och Östergötland har vi inte alls de problemen, säger Frans och förklarar vidare:

–  Problemet med den här substansen är att den binder till små markpartiklar som gärna följer med dräneringsvattnet genom profilen. Och har vi en styv jord som lätt får sprickbildning som på söderslätten då får vi ett snabbt flöde genom profilen. 

Det tar bara några veckor uppger Frans efter den huvudsakliga användningen till att det går att se högre halter i ytvattnet.

För att halterna ska minska tillräckligt behöver användningen komma ner till 15–20 procent, samtidigt som det är ett bekymmer att 50–60 procent av arealen består av höstvete, enligt Frans. Han ger ett par tips för att få bästa möjliga effekt av den dos som ändå läggs ut för att användningen ska minska. 

– Gör det direkt efter sådd på en svart yta innan ogräsen kommit upp. Då lägger sig den som en film och ogräsen tar sedan upp ämnet via rötterna. Försök få en fin såbädd med fin struktur utan för mycket koker, och välta gärna efter sådd. Och om möjligt gärna fukt innan produkten läggs på. 

Frans berättar att det är många som sett effekt även på riktigt låga doser ner mot 0,05.

– Så får man acceptera att det blir lite ogräs kvar kanske efter höstbekämpningen och sedan följa upp det i stället. Får vi bara med oss de här viktigt örtogräsen på hösten så kan vi hantera till exempel åkerven, snärjmåra och även blåklint.

DFF är uppe för prövning i EU, det vill säga den ska omregistreras på EU-nivå i slutet av 2021. 

 

Minska risken för läckage till ytvatten genom att: 

  • Använd avdriftsreducerande utrustning
  • Håll skyddsavstånd
  • Sänk dosen
  • Jordartsanpassa dosen
  • Flytta behandling till våren
  • Sänk användningsintensiteten
  • Anlägg skyddszoner i erosionskänsliga områden

Utnyttja DFF bäst genom att:

  • Behandla tidigt – bäst effekt och möjlighet till låg dos
  • Bäst effekt vid god markfukt – effekten klart sämre om torrt
  • Såbädd så ”okokig” som möjligt – gärna vinklade munstycken för bättre jorddäckning

Källa: Jordbruksverket

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste