Övervakningen av skadegörare fortsätter

I juli upptäcktes larver av koloradoskalbaggar i en potatisodling i Skåne. Angreppet är bekämpat, inga ytterligare angrepp har inrapporterats men övervakningen fortsätter.

Där larver av koloradoskalbaggen hittades användes en gasolbrännare för att vissna ner det angripna området och resten av fältet bekämpades med växtskyddsmedel som är tillåtet i Kravodling. Foto Sofie Persson

Efter det att larver hittats i ett potatisfält i Kristianstadstrakten, plockades de bort och dödades. Men i och med att larverna som hittades befann sig i olika stadier, hann några individer förpuppa sig. När Jordbruksverket gjorde en inventering den 29 juli hittades enstaka vuxna individer, puppor och larver.

Sofia Windstam jobbar på växtregleringsenheten på Jordbruksverket, och hon menar att de nykläckta individerna kommer att hålla sig på fältet, där födan finns.

När larverna först hittades gick Jordbruksverket ut med att odlare skulle hålla extra koll i sina fält, och rapportera in om man hittade något misstänkt.

− Inga nya fall har konstaterats. Vi har fått in två anmälningar om fall men de visade sig vara en strimlus och en nyckelpiglarv. Jordbruksverket kommer att fortsätta bevaka fältet noggrant de kommande veckorna, säger Magnus Franzén, biträdande avdelningschef för växt och kontrollavdelningen, i ett pressmeddelande.

 

Fakta: Koloradoskalbaggen

Den vuxna skalbaggen har en starkt välvd kropp med gula täckvingar som har fem längsgående svarta strimmor på vardera kroppshalvan. Halsskölden är gul-brun med svarta fläckar.

Skalbaggen är cirka en centimeter lång, det vill säga något större än en nyckelpiga.

Koloradoskalgbaggens larver är röda i yngre stadier, från cirka två millimeter långa till ljusare orange i äldre stadier och upp till tolv millimeter.

De har svarta prickar längs båda sidor på kroppen samt ett välvt utseende.

Det finns ofta larver i olika stadier i angripna fält. 

Koloradoskalbaggens ägg är orangegula och cirka två millimeter långa.

Äggen sitter i klungor på undersidan av potatisbladen och kan lätt förväxlas med nyckelpigans ägg. 

Källa: Jordbruksverket

Karantänskadegörare:

Var: I Sverige klassas skalbaggen som karantänskadegörare om den hittas i Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Skåne län, eftersom bedömningar visar att den mest troligt skulle kunna etablera sig i detta område.

Vad: Misstänkta fall av skalbaggen i dessa län anmälas till Jordbruksverket, som sedan beslutar om bekämpningsstrategier och andra eventuella åtgärder som kan behövas för att förhindra att skalbaggen etablerar sig.

I resten av landet ska fall inte anmälas men angrepp bör bekämpas. 

Hur: I mindre odlingar kan man plocka och döda larverna genom att koka eller frysa dem. Handlar det om större angrepp i kommersiell odling bör bekämpning ske med bränning eller användning av Mospilan eller NeemAzal.

Källa: Jordbruksverket

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste