Med biologi och autonomi mot framtidens jordbruk

Det tyska familjeföretaget Horsch är en av marknadens ledande tillverkare av redskap och maskiner för jordbearbetning och sådd. Men utvecklingen av Horsch sker inte bara på maskinfronten utan inom hela företaget när man fokuserar alltmer på klimatförändring och global livsmedelsförsörjning.

 

En av de stora nyheterna under Horsch pressvisning i tyska Schwandorf var den senaste versionen av såmaskinen Pronto DC. För en effektivare sådd har man bland annat försett Pronto DC med dubbla fördelare och möjlighet att placera ut tre olika grödor och gödningsmedel i tre olika arbetsdjup i en överfart. Foto: Björn Schubert   


När det gäller en tillverkande industri som Horsch med ständigt växande produktionsanläggningar i både Europa och Brasilien kan man lätt tro att utvecklingen inom företaget är koncentrerad på maskinerna. Men företagsledningen inom Horsch med Michael Horchs, känd för sin drivkraft och kreativitet, i spetsen är man också djupt engagerade i frågor som klimat, miljö, digital utveckling och innovationer. 
 

I förgrunden syns tallrikskultivatorn Joker CT som fått optimerade discar för effektivare, grund bearbetning samt möjlighet till montering av småfrölådan Minidrill. I bakgrunden syns pinnkultivatorn Finer SL som inför kommande säsong erbjuds i fler arbetsbredder.

Går inte ihop

Michael Horsch är en ivrig påhejare av EU:s grean deal som han menar bär med sig mycket positivt för lantbruket. Samtidigt som han under en pressträff i början av september pratade om vikten av att redan nu se på vilka som är framtidens arbetskraft, nämligen de digitalt högutvecklade sex till tioåringar som växer upp i dag, så menar han också att digitalisering inte är allt.

– I dag är alla så fokuserade på digitaliseringen och det sker så mycket digitalisering som kostar lantbrukare en massa pengar men som inte ger något tillbaka, sade han. 

Ett av de områden där Horsch varit verksamma längst är växtskydd, ett ämne som också diskuteras flitigt i debatten om växtskyddsmedel, glyfosat och ekologiskt jordbruk. Just ekologiskt jordbruk är Michael mycket skeptisk till. 

– Världens population växer hela tiden, och så vill politiker gå över till ekologiskt jordbruk som ger halverade skördar jämfört med konventionellt jordbruk? Det går inte ihop och jag tror att det snart kommer en tid då allt fler börjar inse det. Jag ser det som en politisk trend och vi har alla sett hur snabbt politiken kan ändra sig, nu senast när det gäller Afghanistan, sade han. 

Michael Horsch är företagsledningens kreativa hjärna och på hans bord ligger frågor om autonom utveckling samt hur företaget ska anpassa sig till klimatförändringar och den digitala utvecklingen. 

Tror på hybridjordbruk

Michael menar att man i stället bör satsa på en utveckling med en minimal användning av växtskyddsmedel, och han lyfte fram brasilianska lantbrukare som han besöker regelbundet. Han berättade om en växtodlare som bedrev lantbruk på 10 000 hektar och som satsat på biologiskt växtskydd genom att odla bakterier från obehandlad jord i ett eget gårdslaboratorium där man skapade en flytande lösning som fungerar som en boost för grödans egen motståndskraft mot svampar och andra angrepp. Med hjälp av detta klarade man ungefär 40 procent av angreppen, och om inte det hjälpte tog man fram en mer koncentrerad lösning som fungerade i omkring 60 procent av fallen. Och när inte det hjälpte, då använde man växtskyddsmedel. 

– Jag frågade lantbrukaren hur mycket pengar han sparade på denna metod och han svarade att det är miljonbelopp. Och det är detta som det till slut handlar om, pengar i lantbrukarnas plånböcker, sade Michael, som förespråkar ett hybridjordbruk där man jobba med biologi, teknisk utveckling och växtskyddsmedel. 
 

Horsch erbjuder också redskap för mekaniskt växtskydd, bland annat ogräsharven Cura ST med arbetsbredder på upp till 12 meter i buret utförande. Harven har spårhjul i stål så att även mindre traktorer kan hantera större arbetsbredder. Pinntrycket kan ställas mellan 300–5000 gram beroende på förhållanden genom en uppdaterad tryckinställning.

Effektiva kultivatorer 

Utöver en spännande analytisk förmåga och ett visionärt tankesätt bjöd Horsch också på en rad nyheter på maskinfronten i visnings- och träningshallen vid fabriken i Schwandorf och i fält. 

Det var både redskap som presenterats på Agritechnica 2019 och som nu fått en del uppdateringar och helt nya produkter. 

Först ut att visas var pinnkultivatorn Finer SL som i bogserat utförande nu finns i arbetsbredder från sex till åtta meter, och där man under 2022 även kommer erbjuda en version på fem meter för mindre traktorer. Dessutom jobbar man på att ta fram bogserade versioner med arbetsbredder på upp till 12 meter. 

En annan nyhet på kultivatorfronten var tallrikskultivatorn Joker CT som finns i arbetsbredder på tre till sju meter och som inför kommande säsong utrustats med nya, optimerade discar för effektivare bearbetning på grunda arbetsdjup. På så vis ska man spara både markfuktighet och effektbehov hos traktorn. Joker CT kan dessutom utrustas med småfrö­lådan Minidrill. 
 

Den nya burna växtskydds­sprutan Leeb CS monteras nära traktorn för god viktfördelning och har en hög tank på upp till 2 200 liter. De stora självgångarna Leeb VN och VL har fått en förstärkt ramp som klarar körhastigheter på upp till 32 kilometer i timmen. 

Dubbla fördelare 

Enligt Håkan Westesson, försäljningsansvarig för Horsch i Sverige är en av de mest intressanta produkterna den uppdaterade såmaskinen Pronto DC som också visades, och som bland annat fått större hjul, uppflyttad fläkt och dubbla fördelare. Till nästa säsong kommer Pronto DC finnas i arbetsbredder om tre, fyra och sex meter och i framtiden kommer också arbetsbredder på sju till nio meter. 

När det gäller utsädesbehållaren så erbjuder Horsch tre alternativ, där volymen på behållaren med ett fack ökar från 3 500 till 4 000 liter. Även påfyllningsluckan har gjorts större för att enkelt kunna fylla på utsäde med lastmaskin eller storsäck. 

Fläkten har flyttats upp till såmaskinens högsta punkt för att minska damm i fläkten och för att öka servicevänligheten. Som en följd av en ökad efterfrågan på sådd av flera komponenter i samma överfart har Pronto DC också utrustats med Minidrill som rymmer 400 kilo utsäde. Enligt Horsch kan det i många fall vara aktuellt att enbart använda minidrill för utsäde och i stället ha handelsgödsel eller andra mikrogranulater i utsädesbehållaren. 

Buren växtskyddsspruta 

När det gäller växtskydd så presenterade Horsch sin nya burna växtskyddsspruta Leeb CS för montering i trepunktslyften, med tankvolymer på upp till 2 200 liter och ramper på upp till 30 meter. Horsch håller dessutom på att utveckla en fronttank med vilken sprutan skulle kunna förvandla en traktor till en självgående växtskyddsspruta. 

Bland produkterna som ligger i pipeline, med lansering i en snar framtid, presenterades bland annat en pneumatisk gödningsspridare med ramp och 15 000 liters behållare. Dessutom jobbar Horsch aktivt på autonomifronten där man planerar att få ut ett par olika maskiner på marknaden under 2023. 

– Jag ser det som en naturlig del i utvecklingen att det är vi redskapstillverkare som utvecklar lantbruksrobotar, eftersom redskapen behöver passa till roboten och inte alla redskap och maskiner passar för användningen i ett autonomt lantbruk, sade Michael Horsch. 

Han är mycket skeptisk till små, svärmbaserade system då etableringskostnaden för den autonoma tekniken är lika stor på en liten maskin som på en stor.

– Därför är det mer logiskt att satsa på större, mer effektiva robotar, sade Michael. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste