Jämlikhet och miljötänk

En undersökning som Svensk Fågel gjort bland sina medlemmar visar på stor jämlikhet inom branschen samt att många producenter både bidrar till arbetstillfällen och biologisk mångfald.

Svensk Fågel har utfört en undersökning för att få koll på branschen utifrån FN:s hållbarrhetsmål. Foto: Carolina Wahlberg

Enkätundersökningen som genomfördes hösten 2019 utgick från åtta av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för uppfödningen av kyckling, och det var drygt 80 procent av Svensk Fågels producenter som svarade på enkäten. Majoriteten av kycklingproducenterna hade andra verksamhetsgrenar inom företaget.

– I undersökningen framkommer hur viktiga bönderna och gårdarna är för landsbygden. De står för arbetstillfällen, hyr ut bostäder, anlitar lokala entreprenörer och anställer många unga och nyanlända, säger Malin Lovang, agronom på Lovang Lantbrukskonsult AB, som har genomfört undersökningen.

Enkätsvaren visade även att allt fler kvinnor jobbar inom näringen, och att nästan 60 procent av gårdarna har kvinnor i någon form av chefsposition.

– Det är glädjande att allt fler kvinnor bedriver kycklinguppfödning och vi representerar dessutom ett väldigt brett åldersspann. Jämlikhet är viktigt på alla plan i samhället, inte minst på landsbygden och inom de gröna näringarna, säger Jenny Andersson, uppfödare på Bankebergs gård i Småland och ordförande i Svensk Fågel.

Enkätsvaren visade även att många producenter hade ett eget kretslopp på gården och många arbetade för att gynna biologisk mångfald, och exempelvis hade nästan 60 procent av gårdarna blommande fältkanter. 

– Vi arbetar hela tiden med att ta fram bra mat och samtidigt använda så lite resurser som möjligt. Det är nödvändigt för att bevara våra gårdar och miljö och att behålla konsumenternas förtroende, säger Henrik Lillje, kycklingbonde i Västmanland.

Här kan du läsa mer om enkäten.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste