Så vill Europaparlamentet omvandla EU:s livsmedelssystem

Resolutionen bakom Från jord till bord-strategin fick grönt ljus efter en omröstning i Europaparlamentet. Ledamöterna inom parlamentet vill införa en rad åtgärder för att omvandla EU:s livsmedelssystem.

Ledamöterna i Europaparlamentet anser att det behövs ett större fokus på hållbarhet i hela livsmedelskedjan och att alla, från lantbrukare till konsument, har ett ansvar i detta. Foto: Mostphotos

Ledamöterna i parlamentet vill bland annat att man inom EU ska producera hälsosammare mat, trygga livsmedelsförsörjningen, ge lantbrukarna rättvisa inkomster och samtidigt minska miljöavtrycket från jordbruket. Det skriver Europaparlamentet i ett pressmeddelande.

Alla har ett ansvar

Genom omröstningen som hölls tisdagen den 19 oktober, och vars resultat presenterades onsdagen den 20 oktober, välkomnar parlamentet Från jord till bord-strategin. Och parlamentet betonar vikten av att producera hållbar och hälsosam mat för att uppnå målen i den europeiska gröna given, exempelvis vad gäller klimat, biologisk mångfald, nollutsläpp och folkhälsa. Ledamöterna påminner också om att det behövs ett större fokus på hållbarhet i hela livsmedelskedjan och att alla, från lantbrukare till konsument, har ett ansvar i detta.

– Ansvaret för ett mer hållbart jordbruk måste delas av lantbrukarna och konsumenterna. Våra lantbrukare gör redan ett fantastiskt jobb, och när vi med rätta ber dem att ytterligare dra ner på användningen av bekämpningsmedel, gödningsmedel och antibiotika så måste vi stötta dem, så att produktionen inte bara flyttar ut från EU. Det måste även i fortsättningen vara en prioritet att se till att vi har tillgång till mat till rimliga priser, sa den italienska parlamentarikern Herbert Dorfmann, i en kommentar efter omröstningen.

Främja lokal livsmedelsproduktion

Så här kommenterade även den nederländska parlamentarikern Anja Hazekamp, de åtgärder som parlamentet presenterat:

– Dagens EU-politik driver på jordbruksmodeller som är skadliga för miljön och som underlättar import av ohållbara produkter. Vi föreslår konkreta åtgärder för att återgå till ett livsmedelssystem som håller sig inom gränser som är rimliga för planeten, genom att främja lokal livsmedelsproduktion och frångå intensiva djurhållningsmetoder och monokulturer med hög användning av bekämpningsmedel. Ett hållbart livsmedelssystem är också av avgörande betydelse för lantbrukarnas egen framtid.

Parlamentet vill bland annat att EU-kommissionen ska öka insatserna för att stärka lantbrukarnas ställning i livsmedelskedjan, och på så vis ge dem en ”rättvis andel av vinsten från hållbart producerad mat”. För att lyckas med detta vill man bland annat anpassa konkurrensreglerna.

Sena med rapporten

Resolutionen antogs med 452 röster för, 170 röster emot och 76 nedlagda röster. I nästa steg planerar EU-kommissionen ett antal lagstiftningsförslag inom ramen för den nya föreslagna strategin. Ledamöterna i parlamentet betonade i sin tur behovet av vetenskapliga förhandsbedömningar för alla sådana förslag. Under paneldebatten beklagade många av parlamentarikerna även att kommissionen varit så sena med att offentliggöra rapporten från det gemensamma forskningscentrumet om konsekvenserna av Från jord till bord-strategin.

Länkar: 

Se debatten i Europaparlamentet och läs mer om de olika förslagen. 

Läs rapporten från EU:s gemensamma forskningscentrum Joint Research Centre (JRC).  

Andra åtgärder föreslagna av Europaparlamentet:

Hälsosammare mat

 • Införa forskningsbaserade rekommendationer för hälsosam kost som gäller i hela EU, inklusive obligatoriska näringsvärdesmärkningar på förpackningarnas framsida.
 • Ta itu med överkonsumtionen av kött och ultrabearbetade produkter med hög salt-, socker- och fetthalt, bland annat genom att fastställa maximala intagsgränser.

Bekämpningsmedel och skydd för pollinerande insekter

 • Förbättra förfarandena för godkännande av bekämpningsmedel och stärka övervakningen av hur skyddet av pollinatörer och biologisk mångfald genomförs.
 • Införa bindande minskningsmål för användningen av bekämpningsmedel. Medlemsländerna bör genomföra målen genom sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Växthusgasutsläpp

 • Se till att det så kallade 55 % paketet reglerar och fastställer ambitiösa mål för utsläpp från jordbruk och relaterad markanvändning, däribland strikta kriterier för biomassbaserad förnybar energi.
 • Återställa och utöka naturliga kolsänkor.

Djurskydd

 • Införa gemensamma, forskningsbaserade djurskyddsindikatorer för en starkare harmonisering i EU.
 • Utvärdera den nuvarande EU-lagstiftningen för att se om ändringar behövs.
 • Gradvis fasa ut användningen av burar i djurhållningen i EU.
 • Endast tillåta animaliska produkter från länder utanför EU om deras normer överensstämmer med EU:s normer.

Ekologiskt jordbruk

 • Öka andelen ekologiskt brukad mark i EU senast 2030.
 • Starta initiativ för att stimulera efterfrågan, till exempel marknadsföring, offentlig upphandling och skatteincitament.

Källa: Europaparlamentet

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste