Att se hela kolets kretslopp i stället för lösryckta delar

Krönika: Det är svårt att navigera i debatten om jordbruk, skogsbruk och klimat. I en debatt som bara visar upp ett skeende i taget blir slutsatserna känslomässigt styrda. Hur reagerar du inför följande val? 

Avverka hundraårig skog - eller låta skogen stå?
Gödsla ett fält med konstgödsel – eller låta naturen sköta detta själv? 
Spruta ihjäl växtlighet med Roundup från Monsanto – eller använda traditionella metoder?
Skulle du reagera annorlunda om vi gjorde bilden mer komplicerad? 

I stället för att avverka skog – bygger vi med betong och slutar omedelbart använda toalettpapper?

I stället för att gödsla våra fält – odlar vi dubbelt så stor areal? Ersätter vi förnybar energi med fossil energi? Eller blir alla vegetarianer över en natt?

Om vi använder Roundup/glyfosat kan vi odla mellangrödor och binda mer kol i marken samt låta maskarna sköta om jorden. Plogen, den traditionella metoden är ju faktiskt den mest brutala mot livet i marken.

Gemensamt för kritik av brukandet av mark i klimatdebatten är att man medvetet väljer att blunda för vad som produceras. Och helt utesluter produkterna från diskussionen. I Vetenskapens världs programserie om skogsbruk som nyligen visats på SVT jämför en forskare skogens produktion från fotosyntesen med innehållet i en dammsugarpåse som vi bara häller ut i atmosfären när den fyllts upp igen. Med forskare som jämställer produktionen av mat, biobränslen och trä med skräpet i en dammsugarpåse är det naturligtvis svårt att hitta en meningsfull dialog.

I debatten hör vi att gödslad mark skapar större utsläpp än ogödslad mark. Och att ekologiskt jordbruk släpper ut mindre koldioxid än konventionellt. Följden blir att helt obrukad mark släpper ut mindre än ekologiskt jordbruk. Men resonemangen fungerar bara om vi blundar för vårt behov av det som produceras ur systemet. Resonemanget gäller alltså bara om vi slutar äta.

Varför används inte resonemanget när vi pratar om kollektivtrafik? Med samma tankesätt skulle vi höra argument som ”förbjud all busstrafik, den släpper ju bara ut koldioxid”. Eller rubriker som ”Ny forskning visar – mer bussar ger mer utsläpp!”. Och medvetet blunda för att bussar rimligtvis utför något som människor har ett behov av och som människorna ofta kommer att ersätta med sämre lösningar, som att bilpendla i stället.

Har du sett argumenten som säger ”biobränslen släpper ju ut lika mycket koldioxid som fossila bränslen”? Det är ju sant om man endast ser en liten del av kolets kretslopp. Och glömmer att varje liter biobränsle som ersätter en liter fossilt bränsle låter det fossila bränslet stanna kvar i jordskorpan. Och att vi med vårt brukande av mark med fotosyntesen tar tillbaka fotosyntesen från atmosfären.

I dag finns egentligen bara en enda teknik för att flytta koldioxid från atmosfären. Fotosyntesen. Lösningen på klimatkrisen kan inte vara att vi skall begränsa den. Tvärtom!

Som bonde kan jag inte sluta fascineras av att vi på våra åkrar och skogar producerar saker som mänskligheten behöver varje dag. Och att vår viktigaste byggsten i produktionen är koldioxiden som växterna plockar ned från atmosfären.

 

Erik Jacobsson
Energifabriken

Artikeln publicerades fredag den 05 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste