6 miljoner utlyses för mer jämställt företagande

För att öka förutsättningarna för ett mer jämställt företagande inom de gröna näringarna utlyser Jordbruksverket 6 miljoner kronor. Målet är att innovationsgraden och lönsamheten ska öka.

Enligt en rapport framtagen på uppdrag av Jordbruksverket äger män drygt 80 procent av jordbruksföretagen i dag. I en ny utlysning kan bland annat myndigheter, organisationer och företag söka pengar för projekt som ska bidra till ökad lönsamhet. Foto: Mostphotos

Utlysningen är öppen för ansökningar fram till och med den 11 februari 2022. Syftet med utlysningen är att finansiera kunskapshöjande projekt och aktiviteter som kan vara en del i omställningen mot en mer jämställd bransch. Enligt Jordbruksverket kan exempelvis kurser, studiecirklar, erfarenhetsgrupper eller liknande ingå i projekten som beviljas medel.

− Projekten kan bland annat handla om att sprida kunskap om betydelsen av jämställt företagande, ge forum för diskussioner och uppmuntra kollegialt lärande. Detta kan ge förutsättningar för ett förändrat beteende som i sin tur kan bidra till att stärka konkurrenskraften och innovationsgraden hos primärproducenter inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringen, fortsätter Jenny Öhlin, Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten Skörda lika som United Minds tagit fram på uppdrag av Jordbruksverket kan näringen bli mer lönsam och innovationsgraden kan öka om jämställdheten ökar.

− Det finns mycket att vinna för dessa företag på att bli mer jämställda – både ekonomiskt och socialt. En stor utmaning för den gröna näringen är inte minst bristen på arbetskraft. Genom att skapa en mer välkomnande miljö kan det på sikt bli lättare att attrahera fler till näringen, säger Jenny Öhlin.

Läs mer om utlysningen här.

Från rapporten Skörda lika:

År 2020 fanns cirka 58 800 jordbruksföretag. Av dessa drevs knappt 53 500 som enskild firma. Kvinnor ägde 18 procent av dessa och män 82 procent.

Endast 22 procent av representationen i styrelse och ledning i de tio största medlemsägda företagen inom det gröna näringslivet utgörs av kvinnor.

De flesta som driver ett lantbruk har ärvt gården. Generationsväxling har ofta skett till söner.

Att kvinnor i lägre utsträckning står som ägare i familjeföretaget medför problem som även kan riskera andra rättigheter, som exempelvis ägandet av bostaden man bor i.

Kvinnor är i högre utsträckning deltidsanställda inom jordbruket. Det är vanligt att kvinnor investerar betydande arbetsinsatser i det som de inte får betalt för.

Att det existerar könsskillnader får konsekvenser då det stärker bilden av en manlig lantbrukaridentitet och genererar hinder för kvinnligt företagande.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste