Så uppstod maltkornssorten Chevalier

Maltkornssorten Chevalier är 200 år gammal. Sorten var länge världsledande inom ölbryggning och sägs ha uppstått från en enda planta.

För 200 år sedan började maltkornssorten Chevalier att odlas i England. Foto: Matti Leino

I en ny studie kring maltkornssorten ”Chevalier” har forskare från Linköpings och Stockholms universitet undersökt om sorten verkligen kommer från en enda planta. Med hjälp av 150 år gamla fröprover har forskarna undersökt sorten med molekylärgenetiska metoder. Resultaten från analysen ger en inblick i hur äldre tiders växtförädling gick till.

– När vi inledde studien var vi främst nyfikna på om Chevalierkornet hade utvecklats och använts på samma sätt som dagens moderna sorter, med en speciell genetisk signatur som är unik för sorten och där namnet på sorten är ett slags varumärke för en viss produkt, säger Jenny Hagenblad, populationsgenetiker vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Gjorde olika fynd

För att undersöka om så var fallet analyserades prover av frön som samlats in vid olika tillfällen under 1800-talet. Många tillhörde den specifika sorten Chevalier, vilket enligt forskarna tyder på att ursprunget antagligen var en enstaka planta.

Men långt ifrån alla prov innehöll äkta Chevalierkorn. En del innehöll oförädlat lantsortskorn och andra innehöll blandningar av Chevalierkorn och lantsortskorn. Det tyder på att utsädet blev uppblandat eller ihopblandat med inhemska sorter när det kom till Sverige.

Ligger till grund

Något som överraskade forskarna var att de även hittade korsningar av Chevalier som tyder på att Chevalierkornet och lantsortskornet korsats spontant ute på åkern. Något som tidigare växtförädlare tagit vara på för att sedan utveckla nya sorter.

– Vi kan se tecken på hur man, långt innan den moderna växtförädlingen uppstod, redan omedvetet använde sig av de metoder som skulle ligga till grund för det svenska jordbrukets omvälvning under det tidiga 1900-talet, säger Matti Leino, forskare i kulturväxthistoria vid Stockholms universitet.

Historien bakom Chevalier

Sorten Chevalier hittades av lantarbetaren John Andrews som hittade plantan med särdeles fina ax i en kornåker. Han började odla sorten i sin egen trädgård. Där fick i sin tur landägaren Charles Chevalier syn på det märkvärdiga kornet och började föröka sorten. Detta ska ha skett för precis 200 år sedan.

Snart ville alla odla sorten som kom att kallas Chevalier. Mot slutet av 1800-talet var mer än 80 procent av allt maltkorn i England av Chevalier-korn som också användes i stor utsträckning inom den industriella ölbryggningen. Även utomlands uppmärksammades sorten för sin höga kvalitet och i Sverige gjordes odlingsförsök under andra halvan av 1800-talet. I dag finns sorten med i stamträdet till många maltkorn som odlas och har på senare tid återigen blivit populär inom ölbryggning.

Källa: Linköpings Universitet

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 22 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera