Ny utlysning ska främja ekologiska livsmedel

För att uppnå regeringens inriktningsmål för ekologiska livsmedel utlyser Jordbruksverket nu 16 miljoner kronor till nya projekt.

En ny utlysning som utfärdats av Jordbruksverket ska bidra till att nå livsmedelsstrategins mål för ekologiska livsmedel. Foto: Carolina Wahlberg

Målen som ska uppnås har sin grund i livsmedelsstrategin och innebär att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt och den offentliga konsumtionen ska bestå av 60 procent ekologiska livsmedel år 2030.

Utlysningen är uppdelad i två potter, där sex miljoner är tillämpade för försöks- och utvecklingsprojekt, FOU, och 10 miljoner ska gå till projekt med fokus på regler, rådgivning, exportfrämjande samt förädling och försäljning. Det finns även en pott där man kan söka medel för FOU-projekt som avser miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket.

Enligt Jordbruksverket kommer regeringsuppdraget och åtgärdsplanen från 2018, aktuella behov som förmedlats av branschföreträdare och en kontinuerlig bedömning av de flaskhalsar som hindrar en positiv utveckling för ekologiska livsmedel ligga till grund för vilka projekt som beviljas stöd. För att ytterligare tydliggöra finns konkreta villkor och kriterier formulerade i utlysningarna.

– Vi har också beaktat att många områden fick stöd i en större utlysning förra året och har därför lagt huvudfokus på åtgärder inom andra områden där behovet av stöttning är stort, säger Åsa Lannhard Öberg, projektledare för ekouppdraget, i ett pressmeddelande.

Mer information om de olika potterna och sista ansökningsdatum hittar du här:

10 miljoner kronor till projekt för regler, rådgivning, exportfrämjande samt förädling och försäljning

6 miljoner kronor till tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt, FOU

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera