Prisrekord för åkermark 2021

Ökat genomsnittspris och prisrekord för den mest åtråvärda åkermarken i Sverige under 2021. Det visar Ludvig & Co årliga prisstatistik.

Ludvig & Co sammanställer årligen prisstatistik över den åkermark som förmedlats av företagets fastighetsmäklare. Foto: Carolina Wahlberg

Enligt Ludvig & Co ökade det nationella genomsnittspriset med fyra procent under förra året. Ser man till de senaste fem åren har prisökningen varit 16 procent, och under de senaste 10 åren har priset stigit med 34 procent.

Högsta någonsin

Ludvig & Co redovisar sin statistik utifrån fem olika bördighetsklasser. För den mest bördiga åkermarken, som finns i södra och nordöstra Skåne samt i Östergötland, steg genomsnittspriset med 19 procent och låg på 412 000 kronor per hektar under 2021. Det är det högsta genomsnittspriset sedan 2003, då Ludvig & Co började med prisstatistiken.

Genomsnittspriset för den näst mest åtråvärda åkermarken som hittas i delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala, steg åtta procent till 220 000 kronor per hektar.

För åkermark av mindre bördig typ, som hittas i Norrland, sjönk genomsnittspriset och marknaden betalade 23 000 kronor per hektar förra året. Detta gör att prisskillnaden mellan markerna har ökat ytterligare.

– Den som har 3 miljoner kronor att investera får i genomsnitt sju hektar av den mest bördiga åkermarken i Skåne jämfört med hela 130 ha åkermark i Norrland. Det är en otroligt stor prisskillnad som framför allt beror av skillnader i markens produktionsförmåga, säger Markus Helin, Ludvig & Co Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Men även där förutsättningarna är jämförbara är prisskillnaden stor berättar han.

– Sorterar vi bort 25 procent av de högsta respektive lägsta köpeskillingarna ur statistiken för den mest åtråvärda åkermarken finner vi ett prisspann på mellan 300 000 – 550 000 kronor per hektar. Omsättningshastigheten är låg och prisbilden är beroende av vilka aktiva lantbrukare i närheten som vill och kan finansiera tillköp av åkermark.

Marknadens påverkan

Även inflationen påverkar, även om köp av åkermark ofta sker oavsett marknadsläge.

– Håller sig inflationen stadigvarande på höga nivåer och Riksbanken tidigarelägger en höjning av reporäntan får vi även räkna med högre räntekostnader. Det påverkar fastighetsmarknaden i stort och förstås även marknaden för åkermark. Den som köper åkermark kan dock ha väntat länge på att kunna utöka sina arealer och genomför därför ett tillköp oavsett marknadsläge där en längre tids prisuppgång dessutom gör det möjligt att finansiera ett tillköp. Detta verkar stabiliserande.

Köpare äger mark

Statistiken visar även att de som redan äger åkermark är de som i störst utsträckning köper mer. Hela 93 procent av försåld åkerareal köptes av någon som ägde åkermark sedan tidigare. Statistiken visade även att 81 procent av köpen genomförs av män med en genomsnittlig ålder på 52 år. Den genomsnittliga säljaren förra året var 65 år.

Stark marknad

Under 2022 bedömer Ludvig & Co att marknaden för åkermark kommer vara fortsatt stark, och att efterfrågan kommer att vara större än utbudet. Priserna spås fortsätta öka på lång sikt, och i ett kortare perspektiv kan dock prisbilden påverkas av den inflation som på kort tid stigit och påverkar lantbrukare i stor utsträckning.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 februari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste