Vill se konsekvensanalys gällande Farm to Fork

Förra veckan i samband med plenarsession i Strasbourg, antog Europarlamentet sitt betänkande kring EU-kommissionens handlingsplan för ekologiskt jordbruk. Europaparlamentet vill bland annat se en konsekvensanalys kring målen i Farm to Fork. Det skriver LRF:s Brysselnytt.

Nu har Europaparlamentet gett sin input om införandet av Farm to Fork. Foto: Thinkstock

Farm to Fork är EU:s föreslagna framtida strategi för att skapa en hållbar livsmedelskedja, med målet att 25 procent av EU:s jordbruksmark ska brukas ekologiskt. Detta ska ske till år 2023. Men nu vill Europaparlamentet se en konsekvensanalys inför genomförandet och understryker att andelen brukad ekologisk areal varierar mycket mellan medlemsstaterna och att detta måste reflekteras även i handlingsplanen. Europaparlamentet vill även att åtgärder från EU:s sida först och främst borde stötta de staterna med lägst andel ekologiskt brukad areal.

I grund och botten uttryckte parlamentsledamöterna från samtliga partigrupper under debattens gång, att de var nöjda med förslaget, som de anser kommer bidra till en hållbar utveckling av det europeiska ekologiska jordbrukandet.

Österrikiska Simone Schmeidtbauer (EPP) som varit ansvarig rapportör för betänkandet i Europaparlamentets jordbruksutskott, konstaterade sammanfattningsvis att det finns en stor samstämmighet bland ledamöterna i Europaparlamentet kring viljan att utöka den ekologiska jordbrukssektorn. Men för att göra detta betonade hon även att det krävs en marknadsdriven approach, där utbud och efterfrågan ökar samtidigt.

Förslaget från Europaparlamentet antogs och blir nu ett inspel till EU-kommissionens fortsatta arbete med det europeiska ekologiska jordbruket.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste