Uppföljning av koloradoskalbagge drabbat fält

I juli förra året hittades larver av koloradoskalbaggen i en ekologisk potatisodling i Skåne. Nu ska ytterligare uppföljande kontroller göras.

Koloradoskalbaggen är en så kallad karantänskadegörare som om den får spridning i Sverige kan orsaka stor skada. I somras hittades larver på ett fält i Skåne. Foto Sofie Persson

När angreppet skedde bekämpades fältet av lantbrukaren både genom flamning och genom att använda ett godkänt preparat. Efter detta kunde inga ytterligare angrepp hittas varken genom Jordbruksverkets inventeringar eller av allmänheten som bads hålla koll på fält i närheten. Men nu är det dags att göra ytterligare en kontroll av det drabbade fältet.

– Bekämpningen och uppföljningen förra året gick enligt plan, men vi behöver hantera risken att skalbaggarna trots det hann krypa ner i marken och har övervintrat. Det gör vi nu genom veckovis inventering av det drabbade fältet, säger Carin Bunnvik, enhetschef på växtregelenheten, i ett pressmeddelande.

Locka fram

Det drabbade fältet får inte användas till potatisodling, förutom en liten del som ska locka fram eventuella djur som övervintrat. Beroende på jordtemperatur kommer fältet att inventeras en till två gånger per vecka. Och det kommer att pågå hela sommaren minst fram till och med slutet av augusti.

– Om vi hittar nya larver eller skalbaggar blir det ny bekämpning och fortsatt inventering ända till skörd. Inventeringen utökas då också till potatisfält i närheten, säger Carin Bunnvik.

Årliga inventeringar

Förutom det drabbade fältet i området runt Kristianstad i Skåne gör Jordbruksverket också sedan tidigare en årlig inventering i Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar, Öland och Gotland. Det är alla områden där koloradoskalbaggen riskerar att kunna etablera sig.

Fakta: Karantänskadegörare

Karantänskadegörare är växtskadegörare som har begränsad spridning eller som inte finns alls i Sverige, men som kan orsaka stor skada om de sprids. Karantänskadegörare som upptäcks i landet ska därför bekämpas med syfte att utrota dem.

Jordbruksverket samordnar bekämpningsarbetet.

Läs mer: https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/karantanskadegorare

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 20 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste