Minskade skördar för eko

Under 2021 uppgick skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning till 310 200 ton. Det var 26 procent mindre än året innan. Man såg även en minskning för ärtor och matpotatis.

Totalskörden av ekogodkänd spannmål var lägre under 2021 än genomsnittet för de senaste fem åren. Bland annat för havre så minskade hektarskörden med 37 procent. Foto: Carolina Wahlberg 

Mycket regn under vår och höst samt torrt väder under sommarens tillväxtperiod minskade skördenivåerna förra året. Enligt Jordbruksverket ledde detta också till en minskning av den spannmål som var ekogodkänd. Skörden av ekogodkänd spannmål var 26 procent lägre än 2020, och låg fem procent under genomsnittet för de senaste fem åren – inklusive torkåret 2018. För de olika spannmålsgrödorna var bland annat hektarskörden av ekogodkänd havre 37 procent lägre 2021 än 2020.

Även när det kommer till baljväxter märktes en minskning. Den totala skörden av ärter som blev godkänd för ekologisk märkning beräknades förra året till 7 200 ton. Det är 14 procent lägre än året innan. Hektarskörden av ekologiskt odlade ärter minskade med 25 procent jämfört med 2020.

Vad gäller höstraps så ökade antalet hektar där oljeväxten odlades, och därmed ökade även totalskörden med 2 800 ton eller 19 procent mellan 2020 och 2021. Totalskörden på 17 400 ton är nytt rekord.

Totalskörden för ekogodkänd matpotatis minskade dock, och landade på 31 300 ton. Det är 18 procent mindre än skörden 2020. Ungefär sju procent av landets totala matpotatisskörd var ekologiskt odlad. Runt 10 procent av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2021.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste