EU:s jordbruksmarknad - hårt drabbad av den ryska invasionen i Ukraina

Ryssland och Ukraina är stora exportörer av spannmål och oljefrön (framför allt solrosfrö) samt gödselmedel. Priset för jordbruksprodukter och insatsvaror har stigit kraftigt till följd av Rysslands invasion av Ukraina vilket drabbar EU. 

EU:s jordbruksmarknad har skakats om till följd av Rysslands invasion i Ukraina. Priserna på jordbruksprodukter och insatsvaror har stigit kraftigt enligt data från Eurostat. Foto: Mostphotos

Före kriget var Ukraina och Ryssland två ledande länder gällande förmånlig export av spannmål och oljefrön till Europa, Afrika och Mellanöstern. Ryssland är världens största exportör av vete och tillsammans med Ukraina står länderna för närmare 30 procent av världens veteexport. Rysslands invasion har försvårat eller helt hindrat Ukraina från att exportera. Samtidigt har världens sanktioner mot Ryssland bidragit till stora ökningar i pris på insatsvaror inom jordbruket.  

Under det första kvartalet av 2022 (Q1 2022), har priserna för insatsvaror och tjänster i jordbruket ökat med 9,5 procent jämfört med det fjärde kvartalet av 2021 (Q4 2021). Som helhet ökade det genomsnittliga priset på jordbruksvaror med 6,0 procent. Priset för gödningsmedel och jordförbättringsmedel har ökat med 21,2 procent, energi och smörjmedel med 17,4 procent och djurfoder med 9,2 procent enligt data från Eurostat.  

Utveckling av insats- och produktionsprisindex i EU. Grafik: Eurostat

På årsbasis, mellan första kvartalet 2021 och första kvartalet 2022, steg det genomsnittliga priset på insatsvaror med 27,4 procent inom EU. 

Särskilt höga prishöjningar märktes på gödningsmedel och jordförbättringsmedel där priset nästan fördubblades med ett genomsnitt på 96,2 procent, det genomsnittliga priset på energi och smörjmedel steg med drygt hälften (+55,6 %). Höga energi och spannmålskostnader har också drivit upp priset på djurfoder som ökat kraftigt (+22,9 %). 

Jordbruksproduktionspriserna inom EU ökade med 19,9 procent mellan första kvartalet 2021 och första kvartalet 2022. Det var särskilt kraftiga prisökningar för spannmål (+41,5%), oljeväxter (+51,7%), nötkreatur (+24,2%), fjäderfä (+22,2%) och mjölk (+21,4%), bland annat. 

Bland EU:s medlemsstater noterades den största ökningen av det genomsnittliga priset för jordbruksproduktion i Litauen med 18,1 procent under det första kvartalet av 2022, följt av Rumänien (+14,5%) och Nederländerna (+13,9%). Litauen är också det land där det genomsnittliga priset för insatsvaror ökat mest med +24,5%, följt av Lettland (+18.9%) och Slovakien (+14.6%).

Kvartalsförändringar i jordbruksprisindex. Grafik: Eurostat 

Källa: Eurostat

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste