Rekordskörd väntas för oljeväxter

Enligt Jordbruksverkets nya skördeprognos förväntas årets spannmålsskörd landa på totalt 5,5 miljoner ton, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2021.

Årets spannmålsskörd förväntas bli större än förra årets, men däremot mindre än tre av de fem senaste årens skördar. Skörden av oljeväxter förväntas dock bli rekordstor. Det visar Jordbruksverkets skördeprognos. Foto: Emma Sonesson

Enligt Jordbruksverkets skördeprognos väntas skörden per hektar för höstvete, vårkorn och havre – vilket är de grödor som odlas på störst areal – bli högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Men däremot är den i nivå med den normskörd som beräknats med hjälp av hektarskördar från de senaste 16 åren.

Höstvete förväntas i år stå för drygt hälften, 54 procent, av den totala spannmålsskörden. Skörden av höstvete förväntas ligga på samma nivå som förra året, och landa på 3,0 miljoner ton. Avkastningen per hektar förväntats dock öka med sju procent till 7 040 kilo per hektar.   

Näst största grödan efter höstvete är vårkorn, och enligt Jordbruksverket förväntas en totalskörd av vårkorn på 1,2 miljoner ton. Det motsvarar 23 procent av den totala spannmålsskörden. Skörden av havre förväntas öka med 18 procent jämfört med 2021, och landa på 0,7 miljoner ton. Anledningen till ökningen är ökade hektarskördar. Havren spås stå för 12 procent av den totala spannmålsskörden.

När det kommer till oljeväxter förväntas i år en rekordskörd. Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,42 miljoner ton, vilket i så fall blir den största skörden på 2000-talet. Enligt Jordbruksverket beror ökningen främst på ökade arealer då hektarskörden för höstraps, som står för 92 procent av oljeväxtskörden, förväntas bli 3 390 kilo per hektar vilket är på samma nivå som förra året.

Jordbruksverkets metod för prognoserna

Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2022. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna görs endast för hela landet. En förutsättning är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 30 åren. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 15 november.

Källa: Jordbruksverket

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste