”Viktig pusselbit i arbetet mot antibiotikaresistens”

I en ny lagrådsremiss föreslår regeringen att veterinärer ska lämna uppgifter till Jordbruksverket angående användning av antimikrobiella läkemedel. Syftet är att uppfylla kraven i nya EU-förordningar.

Obligatorisk rapportering från veterinärer gällande användning av antimikrobiella läkemedel till djur är enligt landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg en viktig pusselbit i arbetet mot antibiotikaresistens. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I de nya EU-förordningarna gällande veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel finns det krav på att medlemsländerna från 2023 ska rapportera in uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur. Denna rapportering har tidgare varit frivillig.

Därför föreslår man i lagrådsremissen att veterinärer ska rapportera in användningen av antimikrobiella läkemedel, bland annat antibiotika, till Jordbruksverket, som i sin tur ska rapportera uppgifterna vidare till europeiska läkemedelsmyndigheten.

– I Sverige har vi en ansvarsfull användning av antibiotika inom djurhållningen. Det är mycket positivt att EU:s lagstiftning nu också innehåller skärpta krav på hur antibiotika får användas. Med den här lagändringen stärker vi möjligheten att även följa upp och analysera användningen av antimikrobiella läkemedel. Det är en mycket viktig pusselbit i arbetet mot antibiotikaresistens, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

I lagrådsremissen föreslås även vissa andra nya bestämmelser som ska komplettera EU-förordningarna. Bland annat vill ges förslag på ett bemyndigande för regeringen, eller en av regeringen utsedd myndighet, att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar eller förbud mot användning av antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver de som redan följer av EU-förordningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Läs lagrådsremissen här. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste