Provokativt prioritera giftigare mat

Regeringen vill redan nu, i preventivt syfte, göra det möjligt att i kristid slopa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Detta överraskande pressmeddelande överrumplade.

 

Svensk självförsörjning av mat minskar år för år, sedan mycket länge. EU har stränga regler kring bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Unikt svenska pålagor, både regelmässiga och skattemässiga, har det gått inflation i sedan mycket länge. Det har bland annat bidragit till minskad svensk livsmedelsproduktion samt igenväxning av åkrar och naturbetesmarker.

I elfte timmen, under galgen, har det från politiskt håll gjorts försök att visa ambition till en annan utveckling. Till exempel Livsmedelsstrategin sades vara en brytpunkt. I praktiken har vi inte sett att den negativa utvecklingen har vänts.

Ett problem som definitivt inte med prioritet behöver lösas vid en livsmedelskris är gränsvärdena för bekämpningsmedel i mat. Det löser riksdagen på en kafferast om en sådan kris uppstår. Livsmedel med bekämpningsmedelsrester, tungmetallhalter eller mögelgifthalter något över de extremt lågt satta svenska och EU-gränsvärdena är nämligen mycket mindre giftiga än avsaknaden av mat, både politiskt och fysiologiskt.

Vid en internationell kris som resulterar i matbrist i Sverige skulle det med stor sannolikhet inte finnas mat att importera. Även om den skulle finnas så skulle den inte att gå att importera. Redan det i sammanhanget lilla hacket i kurvan, covid-utbrottet, visade hur nationalismen och egoismen direkt vann över internationell solidaritet. Vad har vi lärt oss av det...?

Det är provocerande att ett av de mest konkreta politiska initiativen vi sett på livsmedelsområdet efter Ukraina-krigets utbrott är beredskap att importera förbjudna livsmedel. Det må vara ett initiativ på EU-nivå, en passiv svensk ratificering av en EU-förordning, men det säger en del om tondövheten att tidigt i sin regerings-karriär skicka ut ett pressmeddelande om detta.

Det hade varit taktiskt att linda in denna reform i ett paket av konkreta åtgärder för rejält förbättrad livsmedelsberedskap. Det är mycket angeläget och brådskar. Ökad jordbruksproduktion och ökad beredskap för energi- och näringsförsörjning till jordbruket är inte snutet ur näsan. Det krävs framförhållning, beredskap.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades tisdag den 31 januari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste