Drygt 7,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt för en bättre miljö

Jordbruksverket utlyser 6,5 miljoner kronor till tillämpade utvecklingsprojekt (FOU-projekt) inom jordbruks- och trädgårdsnäringen för miljöförbättrande åtgärder. Drygt en miljon ges också till nya ettåriga FOU-projekt inom ekologisk produktion. 

Nu går det att söka bidrag till nya och pågående försöks- och utvecklingsprojekt (FOU). Foto: Mostphotos

Forskare eller rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer eller företag har nu möjlighet att söka pengar för nya ett- eller fleråriga miljöförbättrande projekt som görs i syfte att nå miljökvalitetsmålen:  

  • Ett rikt odlingslandskap (inklusive jordbrukets vattenhushållning) 
  • Begränsad klimatpåverkan 
  • Giftfri miljö 
  • Ingen övergödning. 

Gällande de medel som Jordbruksverket utlyser inom ekologisk produktion är de till för ettåriga tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt (FOU). Det gäller i första hand utveckling av ekologisk fjäderfä- och grisproduktion, i andra hand projekt inom övrig ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling, skriver Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.  

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdeskatt. Den som söker kan få ersättning upp till 100 procent av sina kostnader. Hur man går till väga går att se på Jordbruksverkets hemsida där det också går att läsa mer om villkoren.

Den sista dagen för ansökan är 23 februari 2023 och gäller för båda utlysningarna. 

Läs mer HÄR

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste