Blandad utveckling för priset på åkermark

Under 2022 ökade genomsnittspriset på åkermark i Sverige. Men utvecklingen går åt olika håll i de olika regionerna. I den bördigaste regionen backar genomsnittspriset.
 

Åkermarken indelad i fem bördighetsregioner, med högst bördgihet i delar av Skåne samt Östergötland.

Ludvig & Co sammanställer årligen prisstatistik över åkermarken. Under 2022 visar statistiken

att det nationella nominella genomsnittspriset har ökat med 3 procent till 157 000 kr/hektar under 2022. Under de senaste fem åren har prisökningen varit 15 procent och under de senaste 10 åren har priset på åkermark i Sverige stigit med 54 procent.

Bördigaste marken sjönk i pris

Den mest bördiga åkermarken, region 1, finns dels i södra och nordöstra Skåne samt i Östergötland. Genomsnittspriset för denna typ av åkermark sjönk till 403 000 kr/hektar, vilket motsvarar en nominell nedgång med 2 procent.

Under 2022 såldes tre fjärdelar av åkermarken i region 1 inom ett prisspann mellan 150 000 – 675 000 kr/hektar. En skarp ökning av prisspannet jämfört med 2021.

-Nedgången är så liten att vi som arbetar som fastighetsmäklare i områden där den mest bördiga åkermarken finns, inte känt av förändringen. Många lantbrukare är väldigt duktiga på att bedriva ett effektivt jordbruk och klarar av finansieringen även när räntan stiger. Men, ränteläget spelar absolut roll och även om vi under 2022 fått extremt bra betalt vid flera tillfällen har inflationen och ränteläget lugnat ner marknaden en aning, säger Johan Herrlin, Marknadsområdeschef och Fastighetsmäklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling i Kristianstad.

Det nominella värdet på åkermark i Sverige har stigit med tre procent under förra året. I de olika bördighetsregionerna drar dock utvecklingen åt olika håll.
Foto:Carolina Wahlberg

Uppgång i region 2

Genomsnittspriset för åkermarken i region 2, som omfattar delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala, var 229 000 kr/hektar, en uppgång med 4 procent under 2022.

Prisspannet där tre fjärdedelar av åkermarken såldes inom var 175 000 – 275 000 kr/hektar. Mindre prisvariation än region 1 och en minskning jämfört med 2021.

Åkermark i Region 3 och 4 återfinns i stora delar av mellersta och södra Sverige. För denna typ av åkermark har marknaden i genomsnitt betalat 157 000, en uppgång med 7 procent respektive 97 000 kr/hektar, en nedgång med 9 procent.

För den minst bördiga åkermarken, Region 5 som finns i stora delar av mellersta och södra Sverige har genomsnittspriset varit 83 000 kr/hektar, en uppgång med 5 procent och för åkermark i Norrland betalade man i genomsnitt 29 000 kr/hektar vilket innebär prisstegring om 26 procent.

Fortsatt efterfrågan på åkermark

-Priset på åkermark varierar kraftigt kring medelvärdet och i den statistik vi delger marknaden fångar vi långsiktiga trenden för prisutvecklingen, säger Markus Helin, Marknadsområdeschef och Fastighetsmäklare i Stockholms län.

Sammantaget är Ludvig & Co:s bedömning att marknaden för åkermark kommer vara fortsatt stark med en efterfrågan som är större än utbudet.

Priset på åkermark

Regioner Pris 2022, kr/ha Förändring 21/22, procent
1 403 000 - 2
2 229 000 + 4
3 157 000 + 7
4 96 000 - 9
5 utom Norrland 83 000 + 5
5 Norrland 29 000 + 26
Riket, genomsnitt 157 000 + 3

Källa: Ludvig & Co


 

Erik Brink

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste