Projekt om gåsjakt

I ett nytt projekt ska Svenska Jägareförbundet kroka arm med LRF Örebro och Södermanland. Syftet är att utveckla en bra jaktmetod för gås.

– Genom verksamhetsbidrag från Viltvårdsfonden – via Naturvårdsverket – såg länsföreningen i Södermanland en möjlighet att försöka lyfta jaktformen och även gåsen som resurs, samtidigt som man kan hjälpa lantbrukare med ett växande problem, säger projektledare Hanna Kekkonen. Foto: Mostphotos

I projektet vill man utveckla dialogen och samverkan mellan lantbrukare och jägare för att få till effektiva och etiska jaktformer av gås.

I en nyligen genomförd workshop deltog LRF tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda från Svenska Jägareförbundet, vilthandläggare från länsstyrelserna i Örebro och Södermanland samt representanter från Viltskadecenter. Enligt LRF var mötet bra och det fanns ett fokus på möjligheter om hur man tillsammans kan arbeta mot målet.

Ökat behov

Projektet heter ”Gåsjaktsutbildning” och kommer bestå av både teori och praktiska moment, som kommer utföras i de två pilot-länen Örebro och Södermanland under sensommaren.

 – Idéen föddes ifrån början hos länsföreningen i Södermanland som såg ett ökat behov av skyddsjakt och där antal jägare som utövar jaktformen inte är så stort i dag, säger jaktvårdskonsulent Hanna Kekkonen, som även är projektledare för projektet, i ett pressmeddelande från Jägareförbundet.

Viktig åtgärd

De senaste åren har antalet gäss ökat markant och orsakar lokalt omfattande skador på grödor, något som kan få stora konsekvenser för lantbruksföretagen.

Jakt på gäss kan fungera både som skrämselmetod och kan i viss mån ha en reglerande effekt på beståndet av gäss. Jägareförbundet ser jakten som en viktig åtgärd som kan kompletteras med att till exempel anlägga avledande fågelåkrar.

– Genom projektet kan vi nu skapa möjligheter för fler jägare att upptäcka och nyttja jaktformen. Dels genom att öka kunskapen om gåsförvaltning och jakt med gåsbulvaner hos jägare, dels genom att tillgängliggöra utrustning för länsföreningarna så att både utbildningar och jakter kan utföras regelbundet i länen, säger Hanna Kekkonen.

Mer information om gåsjaktsutbildningen kommer meddelas framöver på Jägareförbundet Södermanlands och Örebros hemsidor och på sociala medier.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 mars 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera