De är bäst på reproduktion i Sverige

Familjen Pilspets i Ringarum har tillsammans med sin personal lyckats bli Sveriges Reproduktionsmästare 2022, då de uppnått ett RE-värde på 0.54.

Sveriges Reproduktionsmästare 2022. Från vänster: Johan Pilspets, hunden Viggo, Gunnar Pilspets, Lotta Pilspets, Bo Carlsson, Joakim Hultman, Kenny Andersson och Carina Pettersson. Saknas på bild gör Ahmad Nazari. Foto: Växa

RE-värde står för reproduktionseffektivitet och är ett mått på hur bra arbetet med fruktsamheten är i besättningen. Måttet räknas fram genom att dräktighetsprocenten multipliceras med inseminationsprocenten.

I Sverige ligger medeltalet på 0,3. Ett värde över 0,5, som familjen Pilspets är enligt Växa mycket högt även internationellt sett. Bakom gårdens framgångar ligger ett bra teamwork, aktivitetsmätare och ett stort ökat fokus på djurhälsan istället för att maximera foderstat och mjölkmängd. Tillsammans med Växa har de sett över gårdens rutiner och extra mycket fokus läggs på kalven, grunden till allt.

Lugna djur

– Vi börjar redan med kalvarna och där har vi en jätteduktig djurskötare, Carina, som ansvarar för att hålla dem friska med goda råmjölksrutiner och luft i systemet samt torra ströbäddar utan flugor. Redan från start jobbar hon med att få lugna, tama djur som inte blir stressade av hantering och det lönar sig verkligen när de blir äldre, säger Lotta Pilspets, i ett pressmeddelande.

Hitta brunster

Att ta hjälp av en aktivitetsmätare på både kvigor och kor är familjens bästa tips till andra gårdar. Det är en investering som gjort stor skillnad när det kommer till att hitta brunster. På gården har man som mål att kvigorna ska kalva in vid 24 månader.

På gården är man även med i VILA, och man jobbar för ett högkvalitativt foder, med bra ensilage och bra mineralbalans, för att hälsa och produktion ska vara bra.

Fakta: Kriterier för att bli Reproduktionsmästare

För att kunna bli RE-mästare behöver vissa kriterier vara uppfyllda, som att inte använda tjur för avel, inte vara ett rent kvighotell, besättningen får inte ha avvikande värden på inseminationsintervallen och rapporteringen ska skötas korrekt. För att lyckas bra med sin RE krävs bland annat bra brunstpassning, att djuren har bra förutsättningar att visa brunst samt noggranna rutiner för övervakning och rapportering. Dessutom ska besättningen ha god djurhälsa och bra seminteknik.

Källa: Växa

 

Lista över gårdar som fått utmärkelsen repromästare i sin krets:

Norrköping - 54 - Familjen Pilspets

Norra Skaraborg - 51 - Prästgården Lantbruk

Kalmar - 50 - Lars o Leif Johansson

Västgöta väst - 50 - Britt-Marie Johansson

Halland - 49 - Peter Davidsson

Östgötabygd - 48 - Magnus och Gunnar Fredriksson

Höglandet - 48 Magnus Hagelsås

Dalarna - 48 - Per Eriksson

Kronoberg - 48 Holmqvist Frida & Tobias

Finnveden - 47 - Vallerstads Lantbruks AB

Uppsala - 47 - Jacob Gustawsson

Hälsingland - 47 - Söderberg Anders, Lundström Göran

Norrbotten - 47 - Lasse Eriksson

Södra Öland - 47 - VGM Lantbruk AB

Norra Öland - 47 PLEJO MJÖLK AB

Värmland 45 - Håkan Lundquist Lantbruks AB

Norra Västerbotten - 45 - Nickängets Lantbruk AB

Södermanland - 44 - MKJG LANTBRUK AB

Gamleby/Vimmerby - 44 - Arvidsson bröd. Ingmar och Bertil

Örebro - 43 - Nynäs säteri AB

Medelpad/S Ångermanland 43 - Ulf Gulin

Gotland - 42 - Gällungs

Vätterbygd - 41 - Björn Nork

Dalsland - 41 - Timmerviks Lantbruk AB

Blekinge - 41 - Gungvala Gård

Västerbotten/N Ångermanland - 40 - Ko Olles Lantbruk

Bohuslän - 40 - Martin Grahm

Södra Skaraborg - 40 RH 21 AB

Östersund - 42 - Ingvar Jönsson

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste