Personalen i fokus på Lövåsa gård

Vad kännetecknar egentligen en bra arbetsplats på ett lantbruksföretag och hur bemöts de anställdas behov på en arbetsplats med en stundtals väldigt hög arbetsbelastning? Det är några av frågorna man arbetar med på Lövåsa gård.

 

Agneta Kvist och Emma Sjölander  är två av gårdens tolv heltidsanställda. En ny grej på Lövåsa är att personer som vill börja arbeta på gården erbjuds en provdag innan en eventuell anställning. Det underlättar både för den som söker jobbet och de anställda som får prova på om det känns rätt. 
Foto: Ausrine Öhrström


Utanför Kinne-Vedum i Västra Götaland ligger Lövåsa gård AB som drivs av Emilia Astrenius tillsammans med Dag Arvidsson. Det är ett stort lantbruks­företag som i dag består utav tre olika verksamhetsgrenar där mjölkproduktion med närmare 400 mjölkande står för en del. De andra delarna är en växtodling på 1100 hektar och en slaktgrisproduktion med 1600 slaktgrisplatser. Växtodlingen och mjölkproduktionen är ekologiska verksamhetsgrenar och slaktgrisproduktionen är konventionell.
 

På gården mjölkas i dag 390 mjölkkor främst av rasen holstein och målet är 400 mjölkande inom en snar framtid. Korna mjölkas i sju Lely-robotar och korna mjölkar i nuläget 10 500 kilo ECM, men målet är att komma upp i 11 500 kilo ECM. Foto: Ausrine Öhrström


På gården jobbar i dag tolv personer på heltid men det finns också en några som hoppar in extra vid behov, så uppemot 17 personer kallar Lövåsa för sin arbetsplats. Förutom Emilia Astrenius och Dag Arvidsson består arbetsledningen av Christian Eriksson.
 

På Lövåsa är alla välkomna att komma till tals och bidra till förbättringar, oavsett om det handlar om arbetsmiljö ute eller inne eller hos djuren. Stora tavlan i lunchrummet är ett sätt som de anställda kan kommunicera på. Den är under ständig utveckling och bara för att det ser ut som det gör i dag betyder det inte att det gör det om ett halvår. 
Foto: Ausrine Öhrström

 

Emilia Astrenius leder arbetet med mjölkproduktionen och är ansvarig för personalen på Lövåsa. Utöver det sköter hon även managementdelen kring slaktgrisproduktionen utanför Lundsbrunn som de började med i mars 2021. Foto: Privat


Emilia Astrenius

Emilia Astrenius är ansvarig för all personal på Lövåsa. Hennes arbetsuppgifter innebär alltifrån att sköta lönerna, ha medarbetarsamtal till att jobba med kompetensutveckling. Hon nämner att det finns de som jobbat på gården i 15 år och andra som väljer att gå vidare efter ett par år. Enligt henne innebär det en bra diversifiering i arbetsstyrkan. Hon berättar om utmaningarna med att leda så många personer i ett lantbruksföretag:

– Det handlar mycket om att det är människor vi jobbar med. Alla har olika behov, nivåer av kunskap och sätt att kommunicera på. Det är lika viktigt att möta personalens behov som att möta djurens behov på gården. Att försöka få ihop det till en bra ”mix” är väl det som är utmaningen, speciellt när det är så många som jobbar.

För att främja en bra arbetsmiljö för de anställda vill Emilia att ledningen är öppen och lyhörd för personalens behov och åsikter. Hon berättar om ett exempel där en tidigare sommarvikarie varit med och tagit fram en checklista med rutiner för nyanställda eftersom hon själv saknade det när hon började.

– I introduktionslistan står det exempelvis var toaletten finns någonstans, hur man anmäler om något är trasigt och andra områden som är viktiga att gå igenom med den nyanställda som inte är så självklara för någon som aldrig varit på gården innan.

Verkar personalen trivas, vad tror du det beror på i så fall?

– Det tror och hoppas jag. Jag tror det beror väldigt mycket på att vi har en så öppen kommunikation och att vi försöker repetera våra värdeord för oss själva. De handlar om hur vi ska vara mot varandra, hur vi övar på feedback och alla de där bitarna. Det är en lång resa under ständig utveckling att skapa en arbetskultur som alla vill jobba i.

 

Emma Sjölander sökte sig till Lövåsa då hon ville få mer arbetslivserfarenhet parallellt med att hon studerade till Agrotekniker. När hon sedan tog examen var det givet att kliva in på heltid och fortsätta utvecklas på gården. Foto: Ausrine Öhrström

Emma Sjölander

Emma Sjölander har haft Lövåsa som sin arbetsplats i snart ett år. I början arbetade hon timmar, men efter att hon tog examen som Agrotekniker på Biologiska yrkeshögskolan i Skara (BYS) har hon varit anställd på heltid. Emma berättar att hon trivts sedan start och att hon upplever att hon har känt sig hörd och uppskattad.

Vad får dig att trivas på Lövåsa?

– Det är många saker, men framför allt upplever jag att personalen är i fokus och att vi får vara delaktiga i företaget. Det kan handla om att vara med i beslut om vi ska bygga nytt eller att vi har olika ansvarsområden. Allas åsikt är lika mycket värd här. Självklart finns det sådant som skulle behöva förbättras, men så är det ju på alla arbetsplatser, säger Emma.

Att få känna sig delaktig i företaget, vad innebär det för dig?

– Jag känner mig motiverad genom att jag hela tiden får utvecklas. Vi blir uppmuntrade att alltid lära oss mer. Det kan handla om att åka i väg på en klövkurs, eller till exempel en semikurs som jag precis genomfört. Emilias mål är att vi som är anställda här ska kunna göra en karriär inom Lövåsa gård, det känns roligt. 

Ni har ingen förman på Lövåsa, vad innebär det för er?

– Vi har inga ”hierarkier” här utan kör på en väldigt öppen dialog när vi ska lösa problem som kan uppstå. Jag tror det varierar från person till person om detta sätt funkar bra. Vissa trivs ju bra när det är väldigt uppstyrt och tydligt i vad man ska göra. Medan andra snarare växer när det är lite friare och man får ”bossa” mer över sig själv.  Är det något som vi behöver få sagt tar vi upp det mellan varandra eller på våra månads- och veckomöten.

Vad är viktigt för dig på en arbetsplats?

– En bra sammanhållning och en öppen kommunikation i arbetsgruppen. Fungerande kommunikationsvägar uppåt alltså till exempel mellan oss i ladugården upp mot chefer eller ut mot de som arbetar med växtodlingen. För mig är det också viktigt med ett ordentligt lunchrum, och snygga och fräscha omklädningsrum speciellt när man jobbar inom lantbruk. Det är också viktigt att man kan känna att man får ta ut sin semester utan att känna dåligt samvete.

 

Agneta Kvist har jobbat med djur i princip hela livet, de senaste tretton åren på Lövåsa. Att jobba i lantbruket är enligt henne en livsstil och inte alltid guld och gröna skogar. Men hon trivs väldigt bra med att arbeta med det hon gör. Foto: Ausrine Öhrström

Agneta Kvist

Agneta Kvist har jobbat på Lövåsa i tretton år. Det som får henne att trivas är alla arbetskamrater och som hon uttrycker ”KO-legorna” och syftar på korna som hon håller väldigt kär.

Hur känns det att ha varit på Lövåsa så länge?

– Jo men det är kul! Det som är roligt är att man fått vara med från scratch när vi började bygga ladugården 2012. Man har ju fått vara med under hela processen fram till nu och fått vara med och påverka gårdens utveckling, säger Agneta.

Du har sett en del ansikten komma och gå. Berätta om hur ni introducerar ny personal.

– Våra rutiner är under ständig utveckling men i dag arbetar vi på ett sätt där den som är nyanställd ska ha en och samma person att vända sig till med frågor. Det kan handla om ett antal veckor eller en månad beroende på hur lång tid det tar för den nya att lära sig. Den som lär upp bli lite som en fadder åt den nya personen. Förut var det lite mer hattigt, man lärde sig lite här och där, nu är det mer tydligt.

Berätta om era månadsmöten.

– Vi började med månadsmöten när Emilia började ta över som en av delägarna. Under mötena samlas hela gruppen och vi går igenom vad som händer i alla verksamhetsgrenarna på Lövåsa. Det är helt suveränt, så har vi inte arbetat tidigare. Nu får alla insyn i vad som händer ute på fält, i ladugården eller hos grisarna. Under mötena kan alla ta upp om det är något man behöver ändra på eller tänka på. Sedan har vi även rutin­möten varje vecka där vi som jobbar i ladugården exempelvis går igenom vad som händer inne hos kalvarna och korna eller annat som är aktuellt.

Vad kännetecknar en bra arbetsplats tycker du?

– Bra kollegor, att man trivs och tycker det  är kul på jobbet. En bra chef är också alltid bra att ha. För mig är det också viktigt att känna att jag kan få lite ansvar och vara delaktig i det som händer för då är det klart att allt blir mycket roligare.

 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 21 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste