Ökad omsättning men fortfarande ingen vinst

HKScan ökade omsättningen under första kvartalet. Rörelseresultatet förbättras men är fortfarande negativt.

Juha Ruohola har sedan i höstas varit tillförordnad vd för HKScan och blev utsedd till ordinarie vd i mars. Han konstaterar i en skriftligt kommentar att fokus ska vara på kostnadskontroll. Foto: HKScan

Under det första kvartalet i år ökade HKScan sin omsättning med 15,6 procent till 457,6 miljoner euro (395,9 samma period 2022). Orsaken till omsättningsökningen uppges vara att högre kostnader framdrivna av inflationen har förts vidare till produktpriserna.

Rörelseresultatet under perioden blev – 0,1 miljoner euro (-4,4). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster blev – 1,8 miljoner euro (-4,0). Kostnaderna för energi och transporter är högre än tidigare år men har fallit tillbaka sedan toppen i höstas.

FÖRSÄMRAT RESULTAT

Sverige har under de senaste varit en stabil intäktskälla för HKScan. Under första kvartalet i år vände vinsten till förlust, rörelseresultatet blev – 0,2 miljoner euro (0,2). Inga jämförelsestörande poster påverkade resultatet.

Den svenska omsättningen steg till 179,6 miljoner (163,9). En uppgång på 9 procent vilket är lägre än koncernen i helhet. Det är också en lägre försäljningsökning än den svenska inflationen vilket i praktiken betyder att man tappat försäljning.

Det svagare utfallet i Sverige förklaras med höga köttpriser och en kostnadsinflation som fördyrade produktionen. Samtidigt har man drabbats negativt av en minskad efterfrågan på premiumprodukter och ett ökat fokus på kampanjpriser i handeln.

FOKUS PÅ EFFEKTIVISERINGAR

– Stigande boendekostnader bidrar till att minska konsumenternas inköp vilket påverkar HKScans produkt- och försäljningsmix, säger HKScans nytillsatta vd och koncernchef Juha Ruohola, i en skriftlig kommentar.

Det förändrade konsumentbeteendet påverkade framförallt vårt resultat i Sverige och Finland. HKScan fortsätter sitt sparprogram för att bli mer kostnadseffektiva och spara in kostnader. Programmet ska leda till årliga besparingar om 12,6 miljoner euro.

– Fokus inom HKScan-gruppen kommer att vara på tajt kostnadskontroll, förbättrad produktivitet och optimering av utbudet, säger Juha Ruohola.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste