Största vetearealen någonsin

Preliminärt odlas de vete på 518 600 hektar i år. Enligt Jordbruksverket är det första gången det odlas vete på 500 000 hektar i Sverige.

Antal hektar preliminära arealer 2023. Statistik: Jordbruksverket

Vetearealen har ökat med 55 700 hektar, eller 12 procent jämfört med 2022. Arealen består av 50 300 hektar vårvete och 468 300 hektar höstvete.

I år odlas korn preliminärt på 272 000 hektar och havre preliminärt på 149 900 hektar. Båda grödorna har minskat med 8 500 hektar jämfört med 2022.

Mindre vall och grönfoder

Enligt Jordbruksverket har arealen av vall och grönfoder minskat med 2 300 hektar sedan förra året, den preliminära beräknade arealen för i år ligger på 1 107 700 hektar. Den totala arealen består av 1 034 100 hektar slåtter- och betesvall, 44 500 hektar grönfoder och 29 100 hektar majs. Det är den största arealen med majs sedan grödan började redovisas separat i statistiken 2008.

Majsarealen ökade preliminärt med 6 800 hektar jämfört med 2022. Tidigare inkluderades majs i grönfoder men från och med i år har den i stället fått redovisningsvariabeln majs. Och även om de 4 400 hektar som kommer från grönfoder i år inte hade inkluderats, hade det ändå varit den största majsarealen sedan 2008.

Brukad åkermark totalt

Preliminärt brukas totalt 2 528 700 hektar åkermark i år. Vall, grönfoder, spannmål samt ryps och raps upptar 89 procent av åkermarken. För övrigt består åkermarken av 5 procent träda, 2 procent baljväxter och 1 procent vardera av potatis och sockerbetor. Resterande 2 procent är andra växtslag så som trädgårdsgrödor och energigrödor. Preliminärt finns 456 700 hektar betesmark och slåtteräng under 2023.

Läs hela statistikrapporten Jordbruksmarkens användning, preliminär statistik 2023

Största spannmålsgrödan

Under 2000-talet har vete, främst under de senaste tio åren, varit den största spannmålsgrödan.

Innan dess, i början av 1980-talet var det korn som odlades mest på 700 000 hektar.

Dessförinnan dominerade havre som spannmålsgröda i Sverige fram till slutet av 1960-talet med 800 000 hektar.

Källa: Jordbruksverket

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 maj 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera