”Vi har fått en fantastisk hjälp av alla jägare”

ASF. Under tisdagens pressträff kring afrikansk svinpest (ASF) gavs inga uppdaterade besked om antalet smittade djur. Däremot gavs det löfte om ersättning till de jägare som arbetar med bekämpningen kring Fagersta. 

Allt fast biologiskt material som hittas efter döda vildsvin i naturen i restriktionsområdet samlas ihop och destrueras. Kroppsvätskor som inte går att samla upp är enligt insatschef Helena Sixtensdotter inget större problem, eftersom ASF-viruset inte trivs speciellt bra i det låga pH som är i skogen. 
– Vi har fått en fantastisk hjälp av alla jägare. De har hittills ställt upp på helt frivillig väg, så jag vill sända ett extra tack till dem, säger Helena. Foto: Mostphotos

Området som söks av efter döda vildsvin inom restriktionszonen utökas successivt för varje dag. Under tisdagen har det varit 42 jägare ute i fält invid Fagersta. De har hittat två kadaver, vilket statsepizootolog Karl Ståhl beskriver som en låg siffra i sammanhanget. 

Karl Ståhl är statesepizootolog på SVA och gissar att ASF-smittan invid Fagersta kan ha funnits där i två månader. 
– De två viktigaste faktorerna vi kan använda för att bedöma hur länge smittan varit i området är dels hur förruttnade kadavren är, och dels hur utbredd smittan är. Men kadaver ruttnar olika fort i olika miljöer och temperaturer, så det är inte helt enkelt. Men vi samlar in informationen och använder oss av den, förklarar han. Foto: Göran Ekeberg/Add Light

– De här nya fallen är inom samma om område som vi tidigare hittat positiva fall, och har man gått lite utanför det området så har man hittills inte hittat några döda vildsvin, vilket är positivt. Vi har även rapporter om ett dött vildsvin i Sala. Den är provtagen, men är förmodligen dödad av en bil, eftersom den låg i diket och hade en öppen buk.

En handfull prover är under analys, men några besked om ytterligare analyssvar finns inte att ge i skrivande stund. 

Kanske staket

Även om vildsvin av naturen gärna håller sig inom ett begränsat område, så finns det risk för att de börjar röra på sig mer under vissa omständigheter. I området finns en hel del naturliga barriärer att nyttja för att begränsa deras rörlighet, exempelvis vatten och vägar med viltstaket. Men när man vet mer om smittans utbredning tror Karl Ståhl att SVA:s expertgrupp kommer lämna förslag på var och hur staket skulle kunna vara till hjälp i smittbekämpningen.

– Vildsvin kan springa långt om de har ett incitament; om de har en hund bakom sig eller om det är en galt som känner lukten av brunstiga suggor. Det beror också på hur tät populationen är just där. De faktorerna tycker vi att vi har tagit i beaktande när vi upprättade området. Sen kan det vara så att de på hösten springer lite längre, så då kan det vara bra att ha stärkt upp med stängsel till exempel, säger han. 

Restriktionsområdets ”tarm” söderut beror enligt Karl Ståhl, SVA, i huvudsak på att den troliga riktningen för vildsvinens eventuella rörelser utanför sina hemområden är söderut. Foto: Skärmbild/Källa: SVA

Självklart med ersättning

Totalt är det 120 jägare som genomgått den utbildning som krävs för att få delta i arbetet med att söka efter döda och sjuka djur. Jordbruksverkets överdirektör Jan Cedervärn berättar att man fattat beslut om att kunna ersätta de jägare som via ledningscentralen i Fagersta deltar i den organiserade formen av sökarbetet. 

– Vi är som sagt väldigt tacksamma för det jobb de här jägarna gjort på helt frivillig basis sedan i slutet av förra veckan, och vi ser det som självklart att vi måste kunna ersätta den här arbetsinsatsen, säger han. 

Ersättningsnivån kommer ligga runt cirka 300 kronor per timme och ska gälla retroaktivt, så att även de som arbetat förra veckan kommer att ersättas. Det praktiska förfarandet kring ersättningsförfarandet är ännu inte klart. 

Epizootilagen styr

Eventuell ersättning till drabbade skogsentreprenörer finns det fler frågetecken kring:

– När det gäller ersättningsfrågan är det något vi jobbar med. Vi kan inte säga hur ersättningsfrågor kommer att kunna klaras ut, men det är helt klart att om man lider av produktionsförluster så säger epizootilagen att man har rätt till ersättning, säger Jan Cedersvärd. 

Jordbruksverket håller även på att ta fram en instruktion kring hur man som skogsentreprenör ska kunna rengöra och desinficera sina maskiner, för att de på ett smittsäkert sätt ska kunna tas ut ur skogen. 

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera