Invigning av nytt kunskapsnav

Tanken är att man genom en ny kunskapsplattform ska stärka produktiviteten, öka konkurrenskraften och lönsamheten inom landets animalieproduktion.

Nu ska glappet mellan forskning och praktiskt tillämpning minska. Foto: Carolina Wahlberg

RISE, Research Institutes of Sweden fick i regeringsuppdrag att bygga upp det nya kunskapsnavet som nu står redo att invigas.

Jordbruksverket har tidigare slagit fast att det finns ett glapp mellan forskning och praktisk tillämpning. Därför vill regeringen jobba för att glappet ska minska och att all den kunskap som finns inom akademin ska komma lantbrukarna till nytta. På det nya kunskapsnavet kommer det finnas ett antal experter inom berörda djurslag, företagsekonomi och stallbyggnad. Man ska arbeta för att sammanställa, tillgängliggöra och paketera forskning på ett användarvänligt sätt.

– Vi kommer att jobba med att öka kunskapsutbytet mellan forskningen och de som arbetar med praktisk tillämpning. Det rör sig om både lantbrukare och rådgivare, säger Jørgen Korning, enhetschef på det nystartade kunskapsnavet, i ett pressmeddelande.

Genom kunskapsnavet vill man till exempel bidra med kunskap inför nyinvesteringar för att bibehålla och öka produktionskapaciteten i Sverige.

På måndag 18 september invigs kunskapsnavet på Gröna näringarnas hus i Stockholm. Personalen kommer att vara placerade i Uppsala och i Lund.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste