Jordbruksverket öppnar upp för dispens

ASF. Under fredagens pressträff tillkännagav Jordbruksverket att det framöver kommer vara möjligt att söka dispens för aktiviteter inom restriktionsområdet.

Det kommer vara möjligt att söka dispens för aktiviteter i restriktionsområdet meddelar Jordbruksverket. Foto: Skärmavbild/SVA

– Det här restriktionsbeslutet som vi har tagit för det här området är väldigt ingripande och därför arbetar vi löpande med att se över detta. I dag har vi beslutat om några små justeringar i det här beslutet. Vi har fört in i beslutet att det är möjligt att söka dispens. Det finns kanske aktiviteter som måste genomföras. Vi kommer att upprätta en kanal för att söka sådana dispenser, sa Jan Cedervärn överdirektör på Jordbruksverket.

Vad är det för typ av aktiviteter man kan söka dispens för?

– Vi kan inte säga någon avgränsning. I princip kan man söka en dispens för det man anser är angeläget att det behöver utföras. Men det är bra om man i en sådan dispensansökan kan vara ganska tydlig med varför man söker. Är det frågan om att man behöver säkra stora ekonomiska värden eller förhindra uppkomst av följdskador etc etc. Där får sedan prövningen göras utifrån de värden som våra restriktioner avser att skydda för att förhindra smittspridning och att vilt kommer i rörelse, sa Jan Cedervärn.

– I går var det en stor informationsträff med flera hundra jägare på plats. Det kändes fantastiskt. De kommer att gå ut i helgen och då kommer de utöka sökområdet även utanför inre kärnområdet, sa Karl Ståhl statsepizootolog på SVA. Foto: Emma Sonesson

I beslutet har man också fört in att utryckningspersonal och utryckningsfordon under pågående akutinsats får visats i skog och mark. Samma sak när det gäller eftersök av trafikskadat vilt. Men man måste följa Jordbruksverkets instruktioner.

20 smittade totalt

Statsepizootolog Karl Ståhl från SVA berättade att man nu är uppe i 22 analyserade vildsvin varav 20 är smittade med ASF. Fler har dock hittats under fredagen och det kan finnas något som ännu inte har provtagits. Alla djur har hittats inom den inre zonen koncentrerande runt Fagersta. 

Från och med nästa vecka kommer provtagning ske två gånger i veckan, för att hushålla både på resurser personellt och ekonomiskt.

– Vi tycker det är tillräckligt för att följa utvecklingen på ett bra sätt. Vi kan göra undantag om det dyker upp kadaver eller anhopningar av kadaver som ligger längre bort från det här kärnområdet. Då kan vi analyser det mer skyndsamt, sa Karl.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste