Att leda är att tänka och agera långsiktigt

Som ledare har du en mängd praktiska uppgifter som att leda personal, kommunicera och följa upp verksamheten. En lika viktig del är att lyfta blicken och leda företaget utifrån en mer långsiktig strategi. 

 

Folke Brinckmann och Elisabeth Andersson Brinckmann driver tillsammans ViljaLysa som erbjuder utvecklingstjänster för individer, företag, grupper och organisationer.Foto: ViljaLysa

Att ha en strategi innebär att ha beslut, plan och mål för företagets väg på längre sikt, vanligtvis med en tidshorisont på 3–5 år. En strategi innehåller en målbild för verksamheten med konkreta och tidsatta mål och handlingar för att nå den målbilden. Strategin innehåller även en riskanalys som hjälper dig att arbeta för att minimera riskerna.

Här är några punkter som är viktiga att tänka på i strategiarbetet.

Skapa dig ett forum

Ett ledningsråd eller en styrelse med personer som har annan kunskap än du själv kan vara en stor hjälp för att utforma en strategi. I forumet arbetar ni fram en strategi med handlingar och mål på sikt. Ni gör även en riskanalys för kommande år. I riskanalysen går ni igenom och prioriterar de insatser som behöver göras för att ditt företag på sikt ska bli mer robust mot händelser som kan inträffa.

I en riskmatris bedöms olika risker, deras sannolikhet att de inträffar och konsekvensen om de inträffar. Matrisen hjälper dig att bedöma, prioritera och sätta mål kring insatser för att minska riskerna och göra företaget mer robust.

Årshjulet

Ett visuellt årshjul över din verksamhet hjälper dig att lyfta blicken och följa din strategi för året. Den visar viktiga insatser som behöver ske. Årshjulet hjälper dig att skapa framförhållning för att minska konsekvenser av att något glömts eller blivit för sent utfört. Exempel på insatser kan vara underhåll för att minska haverier, viktiga inköp, leveranser eller rekrytering av personal.

Riskanalys

Företagande innehåller risker, det märks tydligt i år igen. För att minska konsekvensen av olika händelser är det viktigt att göra en riskanalys och ha med den i din strategi. I en riskmatris (se bild) bedöms olika risker, deras sannolikhet att de inträffar och konsekvensen om de inträffar. Matrisen hjälper dig att bedöma, prioritera och sätta mål kring insatser för att minska riskerna och göra företaget mer robust. Använd matrisen så här.

  1. Lista risker du ser i företaget. Exempel på risker är fallande eller stigande priser, extremväder, nyckelperson som slutar, räntenivåer, haverier, olyckor, brand eller smitta.
  2. Bedöm om konsekvensen är låg, medel eller hög om det skulle inträffa. Försök göra en bedömning av konsekvensen i form av kostnader eller skador på annat sätt i verksamheten.
  3. Bedöm sannolikheten till låg, medel eller hög att det inträffar. Placera in risken i matrisen.
  4. Prioritera de risker som hamnar högt upp mot röd zon. Lista åtgärder för att förebygga och hantera risker.
  5. Gör en tidsatt mål- och handlingsplan med åtgärder du prioriterar att göra och involvera de personer som kan hjälpa dig.

Glöm inte bort att följa upp din strategi, utvärdera och dra lärdomar för att bli ännu bättre nästa år.

Folke Brinckmann
Elisabeth Andersson Brinckmann

ViljaLysa

 

Artikeln publicerades måndag den 18 september 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera