Klimatförändringens oförutsägbarhet

Krönika: Jordbruksföretagande är speciellt. Varje år investerar man pengar i något vars avkastning sedan styrs av en rad olika faktorer som inte alltid går att styra över. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder som kan skapa stabilitet för att företaget ska fungera. Just nu är det många faktorer som gör vår livsmedelsproduktion osäker, inklusive klimatförändringarna.

 Vi vet att vi kommer att uppleva varmare och mer extrema väder. Det som är svårare att förutsäga är de exakta konsekvenserna för grödor och odlingssystem till följd av dessa förändringar. Det är svårt att förutse exakt vilka skadegörare och sjukdomar som kommer att uppstå och hur de kommer att påverka. Vi vet inte heller exakt hur de nya klimatförhållandena kommer att påverka grödornas tillväxt och utveckling. Och hur vi kommer påverkas globalt sett.

Ett exempel som vi diskuterade under vår utbildning är övervintring av höstveteplantor. Det finns många variabler att ta hänsyn till när man ska bedöma vilka regioner som kommer att ha bättre eller sämre förutsättningar för övervintring. Såsom att det skyddande snötäcket riskerar att försvinna eller inte skydda lika bra. Men att vintrarna blir mildare, kan också öka chansen för en framgångsrik övervintring. Vi vet att detta kommer att leda till färre utvintringsskador på vissa platser och fler på andra, och det är något vi kommer behöva anpassa oss till.

I ett biologiskt system som växtodling finns många exempel där förändringar kan verka både positivt och negativt, utvintring av höstvete är bara ett litet exempel. Ibland kan det vara svårt att förutsäga resultatet med så många variabler. Vi kommer att stöta på problem som minskar med klimatförändringarna, problem som ökar, och även helt nya problem som vi inte tidigare stött på. Oavsett om det leder till en negativ eller positiv inverkan på jordbruket kräver det att jordbruket anpassar sig på nya sätt, vilket kräver kunskap, vilja och resurser.

Jag vill även ta upp förväntningarna om att jordbruket ska bidra till att hantera klimatförändringar. Hur stor del av ansvaret jordbruket ska ta på sig och vilka uppoffringar i form av avkastning och lönsamhet som måste göras är en helt annan fråga än hur jordbruket behöver anpassa sig till klimatförändringarna. Jag anser dock att beslutsfattare som avgör hur mycket av bördan av klimathanteringen som hamnar på jordbruket, bör ha i åtanke att klimatförändringar leder till en mängd oförutsägbara förändringar. För att fortsätta producera livsmedel måste jordbruket ha resurser att hantera dessa förändringar. Det är omöjligt om inte lönsamheten i företagen upprätthålls. Därför anser jag att en lösning inte är att belasta jordbruket med krav och regler som minskar avkastningen. En lösning måste gå hand i hand med att ha ett lönsamt företag. Om det även går att hitta lösningar som minskar jordbrukets klimatavtryck och dämpar osäkerheten som kommer med klimatförändringarna så vore det, det bästa.

 

Ellen Landström
Mark/växt- agronomstudent

Artikeln publicerades onsdag den 15 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste