Inför EU-valet: Socialdemokraternas budskap

Söndag den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige.
Jordbruksaktuellt bjöd in alla riksdagspartier att dela med sig av sina åsikter och tankar inför det kommande valet. Här kommer Socialdemokraternas svar. 

Sofie Eriksson, femte på Socialdemokraternas EP-kandidatlista. 31 år, Ludvika, Riksdagsledamot. Foto: Socialdemokraterna

Vi kämpar för en jordbrukspolitik som premierar långsiktighet och lönsamhet, med tydligt fokus på hållbar livsmedelsproduktion och nya jobbtillfällen.

Genom att stötta generationsskiften och öka stöden till unga jordbrukare, samt förbättra gödselhanteringen, stärker vi jordbrukets motståndskraft och bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Vi vill reformera jordbruksstöden för att gynna mindre lantbruk och miljöåtgärder, snarare än storskaligt industrijordbruk. Vårt mål är att omfördela stöden så att de främjar insatser som minskar utsläppen och ökar den biologiska mångfalden. Detta innebär en mer rättvis fördelning inom EU:s inre marknad, där svenska bönder inte missgynnas. Vi vill även ställa lika hårda krav på importvaror för att skapa en mer rättvis konkurrens.

Vi strävar även efter starkare EU-lagar för djurskydd och mer informativa märkningar på livsmedel, inklusive kött, även på restauranger. Det ska vara obligatoriskt i EU att upphandla animaliska produkter med höga djurskyddsstandarder och låg antibiotikaanvändning, precis som i Sverige. Din röst på Socialdemokraterna i EU-valet är en röst för ett mer hållbart och etiskt Europa.

Sofie Eriksson, Socialdemokraterna

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera