Lättnader i ASF-restriktionerna

Myndigheterna lättar nu ytterligare på restriktionerna i området kring Fagersta, som drabbades av afrikansk svinpest (ASF) i september 2023. Bland annat blir det tillåtet att bruka skogen igen. 

Nu blir det tillåtet med skogsbruksinsatser i restriktionszonen igen. Under förutsättning att ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige återigen vara formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober. Foto: Mostphotos

Under maj månad har jägare sökt av kärnområdet utanför Fagersta för tredje gången. En del vildsvinsskelett där benmärgen testats positiv för ASF har hittats, men ingenting tyder på att det pågått smittspridning sedan september i fjol.

Proportionerliga restriktioner

Med detta som utgångspunkt har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) nu gjort en ny riskvärdering, och baserat på den meddelar Jordbruksverket att flera av restriktionerna som gällt i den ASF-drabbade zonen nu lyfts bort. 

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att vi inte ska ha kraftigare restriktioner än vad bekämpningen av smittan kräver. Med lättnaderna i dag minskar de negativa konsekvenserna för skogsnäring och lantbruk samt för tävlings- och träningsverksamhet. Många har efterfrågat lättnader, och det känns naturligtvis bra att vi i dag är i ett läge i smittbekämpningen där vi kan häva flertalet av restriktionerna, säger Johannes Van den Weghe, teamledare för Jordbruksverkets ASF-team, i ett pressmeddelande.

Exempel på lättnader i restriktionerna

  • Allt skogsbruk tillåts i hela den smittade zonen, vilket har varit efterfrågat under en längre tid av skogsnäringen. 
  • Foder, strö och livsmedel som skördas i den smittade zonen behöver inte längre lagras.
  • Förbudet mot att använda motordrivna fordon och maskiner i skog och mark i kärnområdet tas bort.
  • Begränsningar i antal personer som får vistas i skog och mark i kärnområdet tas bort. Därmed blir det tillåtet med tävlings- och träningsarrangemang.
  • Hundar får hållas lösa i hela den smittade zonen. (Observera att ordinarie regelverk gäller, det vill säga lagen om tillsyn av hundar och katter som innebär att hundar under perioden 1 mars-20 augusti ska hållas kopplade eller under motsvarande tillsyn.)

En del restriktioner kvarstår

Samtidigt finns det en del restriktioner som fortsätter gälla. Exempelvis är det fortsatt förbjudet att hålla tamgrisar och vildsvin i såväl i kärnområdet som i ytterområdet. 

Likaså skriver myndigheterna att det fortsatt är viktigt att smittskyddsavlivning samt jakt av vildsvin i området genomförs för att reducera vildsvinsstammen. Även i detta arbete finns restriktioner kvar:

  • Endast jägare som har anmält sig till Jägareförbundets koordinator får jaga vildsvin i den smittade zonen. Jordbruksverkets instruktioner ska följas och alla fällda vildsvin ska provtas.
  • Jägare som vill använda kött från fällda vildsvin i ytterområdet för privat konsumtion måste ansöka om tillstånd från Jordbruksverket.

Risk nära noll

Sannolikheten för att det finns smittförande virus kvar i området bedöms som mycket låg. Det faktum att virus neutraliseras i varmare temperaturer gör att risken dessutom sjunker för varje dag som går, konstaterar myndigheterna. 

Trots det väljer myndigheterna att ha kvar staketet runt kärnområdet och grindarna ska hållas stängda. I och med att vildsvinspopulationen fortsatt hålls på en minimal nivå i kärnområdet reduceras sannolikheten för smittspridning enligt SVA i princip till noll.

– Jägarna har gjort otroliga insatser under hela utbrottet, och nu igen under den tredje sökomgången. Nu är vi nästan i mål och för att ytterligare minska risken är det viktigt att hålla kärnområdet fritt från vildsvin över sommaren, säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA, och fortsätter:

– Vi vill också påminna alla som rör sig i kärnområdet och ytterområdet att fortsätta rapportera in döda vildsvin på rapporteravildsvin.sva.se. Genom att rapportera fynd bidrar man till att vi fortsätter ha en bra koll på läget.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera