Hästnäringen ska utredas

Stärkt lönsamhet och ökad sysselsättning inom svensk hästnäring. Det är målet med en ny utredning som tillsatts av regeringen.

Hästföretagen är en viktig brygga mellan stad och land menar LRF Häst. Foto: Carolina Wahlberg

”En översyn av hästnäringen – för företagande, kompetensförsörjning och inkludering”, så heter den nya utredningen som har regeringen som beställare.

Utredaren ska till exempel:

• Föreslå åtgärder för att stärka företagandet och öka sysselsättningen inom hästnäringen, särskilt i landsbygderna.

 • Kartlägga hästnäringens behov av kompetensförsörjning och kompetensutveckling på olika nivåer och vid behov föreslå effektiva och ändamålsenliga utbildningar som är anpassade till behoven i hästnäringen och arbetsmarknaden i stort samt efterfrågan från de som vill studera hästinriktade utbildningar.

• Föreslå åtgärder som tillgängliggör hästsporten för fler barn och unga i hela landet.

Källa: regeringen

På LRF är man glad över den nya utredningen.

– LRF Hästs övergripande mål är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Vi jobbar dagligen med att påverka i dessa frågor och vi är därför väldigt glada att regeringen tillsätter den här utredningen. Det är förstås viktigt att utredningen leder till konkret verksamhet som leder till ökad konkurrenskraft för Sveriges hästföretag. Det finns en stor potential för tillväxt i hästnäringen, säger Viktoria Östlund, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse och ordförande i LRF:s Hästdelegation, i ett pressmeddelande.

– Vi välkomnar särskilt att utredaren ska föreslå åtgärder för att underlätta företagande, stärka lönsamheten och öka sysselsättningen inom hästnäringen, säger Viktoria Östlund. Foto: LRF

LRF Häst menar att det är viktigt att hästen likställs med andra betande djur, för att få en bättre lönsamhet bland hästföretagen, till exempel i tillämpningen av CAP. LRF Häst vill att hästen likställs fullt ut med nötkreatur, får och getter inom ramen för kompensationsstödet.

Den nya utredningen ska presenteras om ett år.

 

Fakta: Hästnäringen i Sverige

Hästnäringen står för cirka 0,5 procent av Sveriges BNP.

Hästnäringen sysselsätter 18 500 helårstjänster fördelade på närmare 38 000 människor.

Det finns 355 000 hästar i Sverige, 450 ridskolor och 32 travskolor.

Källa: LRF Häst

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 juni 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera