Marknadsinformation

Skövde Slakteri höjer grispriset med 4 kronor

Höjningen i veckan 13 i kombination med planerade höjningar vecka 15 och 17 innebär att Skövde Slakteri höjer sin notering för slaktgris med 4 kr/kg. – Vi och våra leverantörer möter de kraftigt ökade kostnaderna för grisproduktionen tillsammans för att säkerställa en hållbar produktion, säger Christian Ögren, Ögren-gruppen.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2022-05-05 408.45 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2022-05-05 31.66 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2022-05-17 397.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2022-05-13 42.64 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2022-05-05 33.84 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2022-05-16 403.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2022-05-17 369.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2022-05-17 356.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2022-05-17 438.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2022-05-17 1034.20 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2022-05-16 21.45 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2022-05-16 18.75 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2022-05-16 11.10 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2022-05-16 381.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2022-05-16 610.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2022-05-16 3450.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2022-05-16 3700.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2022-05-16 3825.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2022-05-16 3625.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2022-05-16 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2022-05-16 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2022-05-16 6477.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2022-05-16 6900.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2022-05-15 1.41 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2022-05-15 12.34 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2022-05-15 10.47 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-30 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-05-15 10.07 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2022-05-16 0.05 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2022-05-16 0.21 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2022-05-16 1.31 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2022-05-16 17.83 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2022-05-16 19.29 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2022-05-16 18.72 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2022-05-16 18319.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2022-05-11 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2022-05-11 215.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2022-05-11 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2022-05-11 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2022-05-11 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2022-05-11 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2022-05-11 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2022-05-11 305.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2022-05-11 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2022-05-11 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2022-05-11 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2022-05-11 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2022-05-11 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2022-05-11 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2022-05-11 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2022-05-11 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2022-05-11 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2022-05-11 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2022-05-11 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2022-05-11 520.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2022-05-11 675.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2022-05-11 690.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LUDVIG & CO 2022-05-11 570.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2022-05-11 302.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2022-05-11 830.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera