Marknadsinformation

Över 100 miljarder utlånade

Landshypotek Bank växer med ökad utlåning till både lantbruk och villaägare. Den totala utlånade volymen är nu uppe i över 100 miljarder kronor. En kraftig ökning för räntenettot lyfter även bankens rörelseresultat rejält.  

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2023-01-26 324.50 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2023-01-26 21.60 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2023-02-06 286.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2023-02-03 29.06 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2023-01-19 28.20 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2023-02-06 304.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2023-02-06 277.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2023-02-06 256.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2023-02-06 284.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2023-02-06 591.80 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2023-02-06 20.65 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2023-02-06 23.45 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2023-02-06 11.10 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2023-02-06 399.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2023-02-06 670.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2023-01-23 3675.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2023-01-23 4350.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2023-01-23 4475.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2023-01-23 3850.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2023-01-23 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2023-01-23 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2023-01-16 5827.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2023-01-16 6000.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2023-02-04 1.53 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2023-02-04 12.72 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2023-02-04 11.42 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-30 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2023-01-23 2.30 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2023-01-23 2.90 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2023-01-23 1.65 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Diesel OKQ8 2023-01-23 19.92 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2023-01-23 15.99 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2023-01-23 16088.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2023-01-18 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2023-01-18 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2023-01-18 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2023-01-18 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2023-01-18 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2023-01-18 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2023-01-18 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2023-01-18 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2023-01-18 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2023-01-18 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2023-01-18 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2023-01-18 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2023-01-18 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2023-01-18 310.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2023-01-18 365.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2023-01-18 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2023-01-18 435.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2023-01-18 365.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2023-01-18 695.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2023-01-18 590.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2023-01-18 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2023-01-18 704.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LUDVIG & CO 2023-01-18 570.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2023-01-18 302.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2023-01-18 830.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste