Marknadsinformation

Budget 2024: Sänkt bensinskatt och förlängt stöd till biogas

Jordbruksaktuellt presenterar ett urval av regeringens budgetproposition för 2024. Bland annat sänkt bensinskatt, förlängt biogasstöd och extra bidrag till enskilda vägar.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2023-08-14 276.80 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2023-09-07 17.96 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2023-09-18 205.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2023-09-15 23.64 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2023-09-07 24.50 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2023-09-18 282.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2023-09-18 296.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2023-09-18 225.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2023-09-18 312.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2023-09-18 490.10 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2023-09-18 19.90 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2023-09-18 23.75 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2023-09-18 12.70 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2023-09-18 491.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2023-09-18 720.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2023-09-18 3675.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2023-09-18 4350.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2023-09-18 4475.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2023-09-18 3850.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2023-09-18 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2023-09-18 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2023-09-18 6027.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2023-09-18 7000.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2023-09-28 1.55 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2023-09-28 13.34 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2023-09-28 11.54 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2023-09-28 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2023-09-18 2.92 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2023-09-18 3.92 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2023-09-18 0.82 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Diesel OKQ8 2023-09-18 21.28 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2023-09-18 16.85 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2023-09-18 17448.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2023-09-14 395.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2023-09-14 475.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2023-09-14 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2023-09-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2023-09-14 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2023-09-14 400.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2023-09-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2023-09-14 545.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2023-09-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2023-09-14 485.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2023-09-14 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2023-09-14 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2023-09-14 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2023-09-14 700.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2023-09-14 637.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2023-09-14 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2023-09-14 752.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LUDVIG & CO 2023-09-14 560.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2023-09-14 385.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2023-09-14 911.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste