”Sverige behöver öka, inte minska livsmedelsproduktionen”

Debatt: Det dör en människa av hunger var 48 sekund i Etiopien, Kenya och Sudan, rapporterade Rädda Barnen i maj. Det är förfärligt och det är svårt att ta in den verkligheten. Det vi kan, och enligt mig måste göra, är att vi verkligen utnyttjar den potential att odla som vi har i Sverige. Det går inte moraliskt försvara att vi, med tvivelaktiga miljöargument, hjälper till att begränsa den globala livsmedelsproduktionen. Tvärtom är det viktigt att vi producerar så mycket livsmedelsmedel vi kan i landet.

 

Kommentera 0 kommentarer

En lektion i hur man inte ska styra EU

Debatt: Den nuvarande EU-kommissionen är mer idealistisk än någon tidigare. Den var nämligen tvungen att ge ett antal löften om miljö och klimat för att accepteras av den socialistiska - liberala majoriteten i EU-parlamentet. Därför har den föreslagit Den gröna given och strategin Från jord till bord som innehåller flera procentmål som ska bidra till en bättre miljö. Målen analyserades inte för konsekvenser för andra värden såsom livsmedelsproduktion och landsbygdens förutsättningar, men antogs ändå. De var grundade på idealism snarare än realism.

 

Kommentera 0 kommentarer

Viktigt meddelande till allmänheten

Krönika: Hur har din sommar varit? Slentrianmässigt kommer säkert svaret från de flesta att vara ”bra, och din då?”. Några anekdoter och roliga händelser kanske utbyts och sedan går livet vidare. Men brukar du stanna upp och ge dig tid att fundera över vad du upplevt och vilka intryck du tar med dig? Med torka och skenande energipriser har jag längs vägen på årets bilsemester genom Europa funderat över synen på lantbruket i länderna och beredskapen för ändrat klimat.

 

Kommentera 0 kommentarer

Bred beredskap

Krönika: Begreppet beredskap har den senaste tiden tagit stor plats i samhällsdebatten. I början av corona-pandemin fick frågan om Sveriges livsmedelsberedskap ökad uppmärksamhet och ämnets aktualitet har inte minskat sedan dess. Beredskap handlar om att vara förberedd för en händelse eller situation, men det förutsätter också att detta eventuella framtida tillstånd är definierat. I ett livsmedelssammanhang är beredskap tätt förknippat med självförsörjningsgrad. Idag är Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel 50 procent, men vad betyder det egentligen och hur ska det tolkas?

 

Kommentera 0 kommentarer

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste