Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera 0 kommentarer

Kräv att våra myndigheter samordnar sig!

Det finns en riktigt bra digital myndighetstjänst som underlättar för företagare. Jag tänker på verksamt.se. På ett föredömligt sätt har tjänster från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket samlats i en tjänst. Regelbördan för lantbruksföretagare blir allt tyngre och det blir allt fler myndigheter att rapportera till. Myndighetsutövningen behöver inte vara såhär svåröverblickad och demotiverande.

Kommentera 0 kommentarer

Mer matkunskap i skolan!

Krönika: Jag har ingen koppling till lantbruk och får nog lov att kalla mig en helt vanlig ”Svensson” i grund och botten. Jag kunde ingenting om lantbruk, fårskötsel eller livsmedelstillverkning när vi tog över ett litet jordbruk i Ånge för fyra år sedan. Uppskattningsvis ungefär lika lite som gemene man. Visst, man kan inte vara bra på allting, men en sådan självklarhet som att veta hur mat blir till hade inte skadat när man tittar i backspegeln.

 

Kommentera 0 kommentarer

Äganderätten ska offras på vindkraftens altare

Riksdagen antog 2017 ett mål att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040. Precis som på drivmedelsområdet ska Sverige gå först i denna utveckling. Målet ska nås utan kärnkraft eller utbyggnad av vattenkraft. Torv har klassats som ej förnybar och politikernas budskap om huruvida energigrödor från åkermark ska vara okej eller ej varierar mellan åren. Det blir inte många energikällor kvar att välja på. Regeringen vill nu ”lösa” det genom att försvaga äganderätten och det kommunala självbestämmandet.

 

Kommentera 0 kommentarer

Ett turbulent första år som lantbruksföretagare

Krönika: Snart är det dags för mig och min sambo att summera vårt första år som lantbruksföretagare. Den första maj i fjol tog vi över taktpinnen för Eriks föräldragård, Skatauddens Lantgård. Vi förberedde oss tidigt på ett tufft år. Tufft för att en rad förändringar väntade oss alla kopplat till både överlämnandet och övertagandet av gården, och som skapade en viss stress hos allihop. Ett generationsskifte är en process som väcker mycket känslor, funderingar, förväntningar och farhågor och som på många sätt är en svår process i sig.

 

Kommentera 0 kommentarer

Världens viktigaste näring?

Krönika: Vad fick dig att välja agronomprogrammet? Det är en fråga som jag fått otaliga gånger under de tre år jag läst till ekonom­agronom. Jag har fortfarande inget konkret svar och har nog besvarat frågan olika varje gång den ställts. Anledningen till att jag, med tämligen svag tidigare anknytning till de agrara näringarna, valde att bli agronom kanske närmast kan motiveras med insikten om att lantbruk är världens viktigaste näring. Alla behöver ju äta.

 

Kommentera 0 kommentarer

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera